‘Overheidscommunicatie niet enkel digitaal’

1

De overheid moet meer mogelijkheden bieden in communicatie met de burger. Door de verregaande digitalisering dreigen mensen buiten de boot te vallen

Dat zei Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, in Nieuwsuur: “Digitalisering zet de zelfredzaamheid van veel oudere mensen onder druk. Ze vragen zich af hoe ze nu informatie kunnen krijgen, wat het voor hen betekent. En er waren ook mensen die zeiden dat ze het krijgen van een papieren brief echt belangrijk vinden.”

De Ombudsman vindt het belangrijk dat er voor daarom mensen nog een optie overblijft.

Decentralisatie en contact
Van Zutphen vindt het op zich een goed idee dat de overheid door de decentralisatie dichter naar de burger teokomt. “Maar het gevaar is dat het een overheid wordt die verhard en alleen maar met regels in de weer is. Terwijl de decentralisatie juist is bedoeld om overheid en burger in verbinding te brengen.” Een goed en divers contact is volgens hem daarom onontbeerbaar.

Over Auteur

1 reactie

  1. Ik ben het roerend met Reinier van Zutphen eens dat een goed en divers contact onontbeerbaar is. Als er geen behoefte meer blijkt te bestaan voor een van de vele beschikbare kanalen (balie, brief, email, telefoon, twitter enz.), dan is het vroeg genoeg deze af te schaffen. De stadsomroeper die voorgenomen huwelijken richting een leeg en verlaten marktplein stond te roepen, werd ook ooit vervangen door een papieren aankondiging in het mededelingenbord aan het stadhuis…..