Rijswijk zonder zorgen maar alert

0

Rijswijk ziet zichzelf niet als zwakke gemeente die het lastig krijgt door de decentralisaties

Op 28 maart publiceerde de Volkskrant het artikel “Overheveling van taken treft vooral zwakste gemeenten“. In het artikel geeft de krant aan welke gemeenten het zwaarst worden getroffen door de overheveling van zorgtaken uit het Rijk. De krant maakt een indeling van gemeenten op basis van een combinatie van gegevens over vergrijzing, zorgtaken en schuld. In het onderzoek staat de gemeente Rijswijk in de top 10 van zwaarst getroffen gemeenten.

Reden voor de gemeente om te reageren op wat de Volkskrant schrijft. “De gemeente Rijswijk benadrukt dat er op dit moment geen reden is voor ongerustheid”, aldus het bericht op de gemeente site. “Natuurlijk zal het niet makkelijk zijn om de nieuwe taken binnen het budget van het rijk uit te voeren. Dat geldt voor geen enkele gemeente.”

De gemeente sluit de eerste alinea af met een opmerkelijke toevoeging: “De situatie hier is alleen niet wezenlijk slechter dan in andere gemeenten.” Wat lijkt te bevestigen dat het niet best geregeld is in Rijswijk, maar ook dat de gemeente denkt dat het ook bij collega-gemeenten niet goed gaat.

Vergrijzing

Dat de vergrijzing Rijswijk voor grote problemen stelt verwerpt de gemeente. “We verwachten in Rijswijk dat het niveau van vergrijzing niet zo zeer verandert in de komende jaren. Het budget dat we in mei (meicirculaire) krijgen toegewezen van het rijk is gebaseerd op de situatie van 2012. Indien het budget niet verandert, levert dat geen extra problemen op omdat de groep zorgvragers ook niet verandert.”

Schulden

Dat de gemeente een zwakke of arme gemeente is wordt ook gerelativeerd. De hoge schuld van Rijswijk valt vooral te wijten aan grondbezit dat de gemeente wil gaan gebruiken voor woningbouw. “De grond is nu nog eigendom van de gemeente en dat levert die hoge schuld op. Zodra de woningen verkocht zijn, gaat de gemeentelijke schuld omlaag”, klinkt het hoopvol.

Conclusie

Al met al is er volgens de gemeente weinig reden tot zorg: “Gelet op onze financiële situatie, de zorgtaken en de vergrijzing kunnen we concluderen dat we alert moeten blijven op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Maar de huidige stand van zaken geeft ons op dit moment geen reden voor ongerustheid.”

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden