Opinie Waarom je niet alleen moet zenden bij veranderingen

3

Met enige regelmaat kom ik in een veranderkeuken, waar flink wordt gehakt, geknipt, gezaagd, geschuurd, gevijld en zo meer. Het zou goed zijn als er dan ook nog wordt geluisterd.

Het doel is de organisatie weer fit te krijgen, opdat mensen met plezier iedere dag zich weer kunnen focussen op waarvoor ze zijn gekomen: met elkaar creëren van waarde. En uiteraard heeft ieder zichzelf respecterend veranderproces ook een uitvoerig communicatieplan. Om zo de mensen te informeren over wat er allemaal gaat gebeuren. Waarom die verandering eigenlijk nodig is. In de sfeer van ‘als je mensen wilt meekrijgen, moet je ze wél eerst meenemen’.

Tot zover het goede nieuws.

Als je wat dieper in die keuken duikt dan blijkt dat iets te veel van die communicatieplannen wel een heel hoog zender-gericht karakter hebben. Weer een nieuwsbrief. Voorzien van mooie volzinnen met prachtige glossy slogans. Vaak samengesteld door professionele communicatie-experts of spindocters. Sterk redenerend vanuit het verticale denken. Waarbij men zich niet of nauwelijks heeft verplaatst in de doelgroep.

En dat terwijl het woord communicatie (com·mu·ni·ca·tie) zoveel betekent als ‘contact, gemeenschap, verbinding, verkeer’. Nadrukkelijk dus een samenspel tussen ‘zender’ en ‘ontvanger’. Gericht op onderlinge interactie! Om er zo voor te zorgen dat je elkaar ook maximaal versterkt. Opdat je zó samen dat gemeenschappelijke hogere doel ook weet te verzilveren. Ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid. Waarbij al het aanwezige talent écht mee doet.

Sociale media
Het mooie is: tegenwoordig bestaan er verschillende vormen van sociale media waarmee je die beoogde interactie ook daadwerkelijk kunt operationaliseren. Gefaciliteerd door het enorme succes van smartphones, tablets en apps. Waarbij er zo bewegingen ontstaan vanuit die gebruikersgroepen zélf. Opdat die professional zelf weer aan het stuur komt te zitten. In plaats van afwachtend op die tribune. Kijkend hoe deze veranderwind ook wel weer zal overwaaien…

Het kan dús weldegelijk. Maar de slag van verticaal naar horizontaal denken is natuurlijk veel meer dan een gelikt communicatieplan. Het betekent het vraagstuk centraal stellen en niet de organisatie. Zoals de voormalige Engelse premier Tony Blair ons dat heeft geleerd: We have to organize government around problems, not problems around government.

Niet denken vanuit je organogram – opgesloten in verstarde structuren -, maar gestuurd door waarden, samenwerking, heldere doelen, vertrouwen en verbinding. Over de grenzen van de afzonderlijke organisatieonderdelen heen. In cocreatie met gebruikers of stakeholders. Waarbij je die interactie-economie als het ware omarmt. Gebruikmakend van de kracht van je mensen. Natuurlijk met de juiste balans tussen sturing en zelforganisatie.

En avant!

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

3 reacties

  1. Het KAN inderdaad wel degelijk. Je weet, Dirk-Jan, wáár de zender staat. Veelal onbereikbaar op een hoge berg. En al die mensen die het (=werk) moeten DOEN hebben onderaan die berg al zo vaak signalen naar boven gegeven maar er niets van terug gehoord in wat weer naar beneden is gezonden dat ze op enig moment ‘laat maar’ zijn gaan denken. Een ongewilde overgave aan wat wij Mentaal Verzuim zijn gaan noemen dat leidt tot toenemende verliezen in reactie waarop er vanaf de berg meer en harder gezonden en doorgedrukt word. Waarop er verder onbewust met toenemend Mentaal Verzuim wordt gereageerd. En die spiraal verhoogt werkdruk en zuigt de kracht en de energie uit mensen en veranderprocessen: http://issuu.com/organisatievitalisatie/docs/mentaalverzuim?mode=window

  2. Chapeau. Veranderen doe je samen. Kijk vooral eens naar je eigen organisatie met een open mind. Prikkel je medewerker om zelf de verandering aan te dragen, voorop te lopen en vooral om ook trots te zijn op het (uitgedragen) resultaat. Echt, het zijn niet alleen maar remmers en tegengassers, neem je organisatie serieus om te ontvangen wat je uitzend.

  3. Dat de radio golven in het verleden via de eter verstoord werden is duidelijk. Na het afschaffen van de antennes kwamen ze volgens mij helemaal niet meer door en via de kabel is zelfs de ruis niet meer waar te nemen.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden