12 Tips voor een schouw die er toe doet

0

De traditionele schouw in dorpen, wijken en buurten is hoognodig aan een opfrisbeurt toe. Het kan echt beter en moderner namelijk.

De schouw leunt natuurlijk altijd al heel erg op deelname door burgers. Maar toch gebeurt dit voornamelijk op een zeer traditionele manier. Terwijl juist een schouw een middel kan zijn om bestuur en burgers dichter bij elkaar te brengen, om de sociale cohesie in een wijk te vergroten. Om gezamelijk verantwoordelijk te worden voor de eigen buurt.

Twaalf tips om een schouw te organiseren die het verschil kan maken.   

1. Evalueer de oude schouwmethode
Neem de gebruikelijke methode met zoveel mogelijk betrokkenen goed onder de loep. Door gezamelijk nieuwe kaders voor de nieuwe schouw te ontwikkelen worden knelpunten opgelost en de schouw ook breder gedragen.

2. Kanteldenken, wees open voor input
Als de aanpak samen wordt bepaald dan ligt het voor d ehand dat oplossingen ook samen worden gezocht en gevonden. Durf nieuwew samenwerkinsverbanden te laten ontstaan door ook dingen aan de buurt over te laten.

3. Wijk af van de gebaande paden
Geef de tradioneel uitgestippelde route minder gewicht bij de schouw. Deze markeert 'slechts' het gebied waar het om gaat; namelijk de buurt. Een melding zou net goed inzicht als uitzicht van de tradionele route kunnen liggen. GPS-technologie kan hierbij helpen. 

4. Facebook, Twitter, projectwebsites, apps…
Door alle digitale kanalen te benutten kunnen wijkpartijen hun krachten bundelen om de schouw breed toegankelijk te maken. De schouw wordt zo gezamelijk gepromoot en bereikt dus meer mensen.

5. Verruim de schouwperiode
Het tijdstip van de schouw is niet meer van belang. Door alle hedendaagse technische mogelijkheden kan een schouw over een langere tijd worden 'uitgesmeerd'. Zo krijgen ook meer mensen tijd en de mogelijkheid om deel te nemen.  

6. Visualiseer de verbeterpunten
Maak foto's en plaats die samen met de bijbehorende gesignaleerde data ook op een digitale kaart. Zo is voor iedereen in een oogopslag helder wat er waar aan de hand is.

7. Open data en transparantie
Gebruik zo min mogelijk papieren schouwformulieren die met de hand zijn ingevuld, maar gebruik digitale tools die het mogelijk maken om meldingen een voudig en snel via een opnebaar systeem te delen. Het vertrouwen in de schouw zalo daardoor alleen maar toenemen.

8. Combineer offline en online
De directe leefomgeving is het meest voor de hand liggende voorbeeld waar offline van enorm belang is. Een fysieke component is daarom bij iedere buurtschouw onontbeerlijk. Maar succes komt uit de combinatie van alle middelen en kanalen.   

9. Kondig de schouw breed aan
Er zijn veel mogelijkheden om een schouw breed aan te kondigen. En dan dus niet alleen traditioneel via de eigen website en de lokale krant. Wees inventief en creatief.

10. Betrek Local Heroes
Local heroes zijn mensen die met hun netwerk en vaardigheden dingen, relatief snel, voor elkaar kunnen krijgen in een gemeente of buurt. Door hen te betrekken kan uiteindelijk ook de uitvoering met een steeds grotere groep worden opgepakt.

11. Creëer verbinding
De schouw is ook een prima aanleiding om mensen met elkaar in contact te brengen. Een schouw kan een prima middel zijn om de sociale cohesie te versterken.

12. Koppel terug, gezamelijk en 1-op-1
Zet de resultaten op de rij en ga er mee aan de slag. Maar wees daarbij vooral duidelijk en transparant. Welke zaken worden er wel aangepakt en waarom. Maar dus ook over wat er (nu) niet op te lossen valt.
 

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden