App over informatierisico’s voor bestuurders

0

De Taskforce BID heeft vandaag de iVeiligheidsapp voor smartphone en tablet gelanceerd.

Omdat overheden steeds meer digitaal werken en daarbij belangrijke gegevens digitaal uitwisselen, is het belangrijk dat overheden zorgvuldig met deze gegevens omgaan en de eventuele risico’s op informatieveiligheidsvlak goed in beeld hebben. De overheidssystemen moeten veilig zijn en weerstand kunnen bieden aan pogingen tot misbruik en aanvallen van binnen en buiten. De iVeiligheidsapp biedt bestuurders, topmanagers en medewerkers concrete handvatten voor het stellen van de juiste vragen over informatieveiligheid.


De iVeiligheidsapp van de Taskforce BID loopt vooruit op de campagne iBewustzijn Overheid van het ministerie van BZK. Met deze campagne wordt het thema informatieveiligheid extra belicht en worden de alertheid, kennis en vaardigheden op dit gebied verder vergroot. De campagne start 27 oktober, gelijktijdig met de campagneweekAlert Online, een samenwerkingscampagne tussen overheid, bedrijfsleven en de publieke sector om het bewustzijn op dit thema te vergroten.

De app is ontwikkeld in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Minister Plasterk van BZK heeft de Taskforce BID ingesteld om overheidsorganisaties, en specifiek bestuurders en topmanagers, bewust te maken van het belang van informatieveiligheid en hen instrumenten aan te reiken om de informatieveiligheid te verbeteren in hun organisatie.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.