Opinie i-Spiegel helpt bij resultaatverplichtingen

0

Naar verwachting wordt later deze maand i-Spiegel gelanceerd, een toepassing dat gemeenten inzicht geeft in de mogelijke baten van de NUP-bouwstenen.

– COLUMN – Ingrid Hoogstrate

Half mei was ik bij een kennis(makings-)sessie van de twintig door KING (Operatie NUP) aangestelde i-Coaches. Zij hebben als taak om gemeenten te ondersteunen bij het implementeren, monitoren en gebruiken van 23 digitale bouwstenen en het nakomen van 19 resultaatverplichtingen. Dat gebeurt in het kader van het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid). Het gebruik van de bouwstenen moet onder meer leiden tot een betere dienstverlening aan burgers, efficiëntere bedrijfsvoering en vermindering van administratievelasten.

Een van de tools die door de i-Coaches wordt gebruikt, is de i-Spiegel. Een instrument dat gemeenten helpt te kijken naar de processen rond informatieverwerking en inzicht geeft in de mogelijke baten van de NUP-bouwstenen. Door de metingen van i-Spiegel te analyseren wordt bijvoorbeeld inzichtelijk in welke mate er onterecht gebruik wordt gemaakt van gemeentelijke voorzieningen, zoals de Wmo.

Ondanks het feit dat i-Spiegel niets meer of minder is dan een stuk software, is het gebruik ervan meer dan ICT-gerelateerd. De toepassing geeft een heldere blik op een organisatievraagstuk, waarbij vooral gekeken wordt naar de stand van een organisatie en naar de manier waarop binnen die organisatie, zoals een gemeente, met elkaar wordt samengewerkt. Nog lang niet altijd is dát een vanzelfsprekendheid en iedere verandering in die richting mag dan ook gezien worden als winst. Ook al gaat dat soms in stapjes.

Omdat de inzet van i-Spiegel betrekking heeft op de hele organisatie, is de toepassing ervan voor meerdere functionarissen, binnen een gemeente, interessant. Zo geeft het wethouders de mogelijkheid om op  bestuurlijk niveau beter te sturen op uitgaven en handhaving. Gemeentesecretarissen hebben goed zicht op de totale bedrijfsvoering van hun gemeente, maar ook directeuren Klantcontactcentrum/Bedrijfsvoering, informatiemanagers en applicatiebeheerders kunnen veel baat hebben bij de inzet van i-Spiegel.

De afgelopen maanden heeft een aantal gemeenten (waaronder Zoetermeer, Ede en het samenwerkingsverband Middelsee) i-Spiegel getest. De eerste ervaringen zijn positief. Zo vond een van de deelnemers dat i-Spiegel de gedachte achter het Stelsel van Basisregistraties op een praktische manier zichtbaar maakt. Het is fijn om te horen dat i-Spiegel aanslaat, maar uiteindelijk valt of staat alles met de vraag of óók burgers en bedrijven dat succes zullen smaken. Dat zullen we snel genoeg weten. Bijvoorbeeld dankzij een website als Waarstaatjegemeente.nl


Ingrid Hoogstrate is programmamanager van Operatie NUP, een programma dat in opdracht van de VNG wordt uitgevoerd door KING. Operatie NUP biedt gemeenten generieke ondersteuning om de grootschalige implementatie van de NUP-bouwstenen te realiseren.

 

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden