Opinie Kansen door betere positionering van ict

0

Klassieke fusies tot grote gemeenten? Laten we liever heel andere kansen, die van de 21ste eeuw, met beide handen aangrijpen.

Onlangs brachten de BCG-consultants een aansprekend rapport uit. Over de contouren van een nieuw verdienmodel. Gericht op een toekomstvast welvaartsniveau van ons land in 2030. Hun belangrijkste boodschap: de ontwikkelingen in de sfeer van technologie, stijgende emancipatieniveaus, verdere versplintering van klantbehoeftes en een snel platter wordende wereld zorgen voor een voortdurend toenemende snelheid van economische verandering.

Bedrijfsvoordelen komen en gaan steeds sneller. En de verwachting is dat deze versnellingstrend zich in de komende twee decennia nog eens verder zal gaan verdubbelen!Volatiel

En daarmee leven we in een alsmaar veranderende wereld. Of zoals de BCG onderzoekers dat noemen ‘in een volatielere wereld’. En juist dat stelt hoge eisen aan onze wendbaarheid. Aan onze lenigheid. Dus de mate waarin we slagvaardig reageren op die veranderingen.


Dit niet alleen van onze organisaties en instanties, maar vooral ook van ons zelf. Hoe we als professionals daar dan op inspringen. Hoe we ons eigen vernieuwingstalent permanent weten te mobiliseren. Opdat we daarmee concurrentievoordelen weten te identificeren, meeliftend op de mogelijkheden die deze nieuwe tijd met zich meebrengt, zoals technologie. Of sociale media. Of naar de mogelijkheden van data-analyse bij zakelijke dienstverleners. Of toepassing van 3D printing voor productie en logistiek.Kansen

Jammer dus dat onze politici bij de samenstelling van het regeerakkoord de recente aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en Raad voor het openbaar bestuur in de wind hebben geslagen. Want die rapporten ademen een sfeer uit dat door ict nú anders te positioneren je veel maatschappelijke kansen kunt verzilveren. Weg dus met het denken in termen van techniek. Stoppen dus met de traditionele gedachte van de eOverheid, want in de dagelijkse praktijk van beleid en uitvoering is een informatieoverheid (iOverheid) ontstaan.

Dit is een overheid die volop ‘draait’ op nieuwe informatiestromen die door een juiste positionering van ict mogelijk zijn. Informatiestromen die zich een weg banen binnen en tussen de verschillende overheden. Over de grenzen ook die publieke en private sectoren scheiden. En die iOverheid is veel meer dan een optelling van beslissingen over individuele applicaties en beleidsinitiatieven. In de praktijk blijken ze veel meer samenhang te hebben dan we denken als we de welbekende discussie over individuele technieken en applicaties volgen.Fusies

En als we als land sterker uit de crisis willen komen dan is de vraag terecht waarom we deze kansen niet met twee handen oppakken. Om zo vervolgens meer publieke waarde te kunnen creëren. Want behoud van onze welvaart op langere termijn betekent natuurlijk een krachtige overheid. Die op de juiste wijze de regie voert om ervoor te zorgen dat we als land rijk en gelukkig blijven. En dat bereik je mijns inziens niet middels een klassieke fusies tussen provincies of het opschalen naar 100.000+ gemeenten…

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden