Opinie NUP: de cijfers

0

Een volledig jaar NUP leverde mooie resultaten dankzij een brede samenwerking.


– COLUMN –

Het eerste volle jaar van Operatie NUP is achter de rug. Er is in dat eerste jaar veel tot stand gebracht, en daar kijken we met een goed gevoel op terug. Dat hebben we niet alleen gedaan, maar met gemeenten, leveranciers, gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden, opdrachtgevers en andere stakeholders. Ik zal een en ander proberen te illustreren aan de hand van een paar cijfers.

 

Een van de belangrijke onderdelen van de basisondersteuning die Operatie NUP biedt, zijn de impactanalyses. Met behulp van deze analyses wordt onder meer inzicht verkregen in de stand van zaken van het aanbod van de NUP-bouwstenen. Daardoor weten gemeenten waar ze aan toe zijn, en kunnen investeringen met de juiste prioriteit en planning worden gedaan. Vanaf de start van Operatie NUP (eind 2011) zijn 9 impactanalyses, 4 impactindicaties, 4 verkenningen en is 1 integraal beeld naar de NUP-bouwstenen uitgevoerd. In de uitvoering van de impactanalyses zijn meer dan 250 gemeenten betrokken, in de vorm van begeleidingscommissies, klankbordgroepen en cocreaties.

Leveranciers

Hoopvolle ontwikkelingen ook op het gebied van leveranciersmanagement. Zo hebben in het afgelopen jaar 77 leveranciers en 11 gebruikersverenigingen/samenwerkingsverbandenhet convenant met KING / OperatieNUP ondertekend, een document waarin onder meer afspraken zijn gemaakt over releaseplanningen, kennisuitwisseling, (door)ontwikkeling van standaarden. Positieve geluiden ook over de i-NUP Academy, een praktijkgerichte leergang voor informatiemanagers en I&A-coördinatoren van gemeenten. Vanuit 148 gemeenten werden er 170 deelnemers aangemeld, en zij waardeerden de eerste cursusdagen gemiddeld met een 8,6.


i-Coaches

Belangrijk in de benadering van Operatie NUP zijn ook de door KING aangestelde i-Coaches. In de periode augustus tot en met november 2012 hebben de twintig i-Coaches totaal 405 (van de toen nog 415) gemeenten bezocht. In alle gevallen is gesproken met de I(-NUP) manager en in 60 procent van de gesprekken was de gemeentesecretaris aanwezig.

Ook de eerste twee i–Versnellerstrajecten (rondom Webrichtlijnen en de koppeling tussen de NUP- bouwstenen BAG/WOZ) mogen niet onvermeld blijven. Voor beide trajecten was veel belangstelling, waarbij180 gemeenten zich opgaven voor de i-versneller Webrichtlijnen, en de regiosessies over BAG-WOZ bezocht werden door meer dan 330 gemeenten. Geconstateerd mag worden dat gemeenten wat betreft de koppeling tussen BAG-WOZ goed op schema liggen. Met betrekking tot toegankelijkheid van hun website is er een groeiend aantal gemeenten dat de afgelopen maanden daadwerkelijk stappen heeft gemaakt. In een aantal gevallen geholpen door instrumenten die vanuit het buitenland (bijvoorbeeld vanuitBelgië) werden aangereikt.


Ondersteunen

Mooi al die belangstelling en goede cijfers, maar het geeft ook aan dat de invoering en het gebruik van het NUP nog niet voor alle gemeenten even vanzelfsprekend is. Dat een aantal van hen serieus worstelt met de vraag ‘hoe de invoering van het NUP aan te pakken’, en op meerdere terreinen uitziet naar ondersteuning. Naast de insteek op continuering, intensivering en invoering van de NUP-bouwstenen is ondersteuning in 2013 dan ook een van de speerpuntenvan Operatie NUP.

Congres

Tot slot. Bijna 700 bezoekers kwamen vorig jaar maart af op het NUP Live! Congres, dat gehouden werd in ‘s-Hertogenbosch. Een succes, en het schept dan ook verwachtingen voor het komende congres van Operatie NUP. Dat congres (NUP Alive & Kicking!) vindt plaats op woensdag 13 maart in Utrecht, en ook tijdens dit congres is een grote rol weggelegd voor gemeenten, leveranciers, gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden, opdrachtgevers en andere stakeholders. Want uiteindelijk moeten we het toch sámen doen.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden