Operatie NUP van start

0

KING begint in opdracht van de VNG met Operatie NUP. Dit ondersteuningsprogramma helpt gemeenten de komende jaren om hun (elektronische) dienstverlening enorm te verbeteren.

Dit gebeurt door kennisdeling, standaardisatie en handreikingen. Het programma start per direct en moet 1 januari 2015 gereed zijn.

Opzet van Operatie NUP
Het NUP moet ervoor zorgen dat gemeenten kunnen bouwen aan betere dienstverlening, toezicht en handhaving. Dat is een flinke uitdaging, omdat gemeenten voor 2015 de basis op orde willen hebben. Maar hoe? Operatie NUP zorgt dat er een gestandaardiseerde implementatieaanpak komt voor de verschillende NUP-bouwstenen. De aanpak richt zich op een brede doelgroep binnen de gemeenten: bestuurders, managers en Informatisering & Automatisering adviseurs.

KING start een ondersteuningsprogramma dat is gebaseerd op vier pijlers met daarin:
* Impactanalyses om aan te geven hoe een bouwsteen kan worden geïmplementeerd
* Standaarden & koppelingen om werkprocessen en systemen op elkaar af te stemmen
* Monitor om de voortgang van de operatie te volgen
* Platform voor kennisdeling en handreikingen

Bestuurlijke afspraken
Operatie NUP is onderdeel van een bredere ondersteuning, zoals tussen het Rijk en gemeenten is overeengekomen in de Bestuursafspraken 2011-2015. Met de uitvoering van het programma is EUR26,4 miljoen gemoeid. Dit bedrag wordt betaald door gemeenten en het Rijk. Naast de EUR26,4 miljoen voor Operatie NUP komt er via een zogeheten 'kasschuif' EUR104 miljoen beschikbaar, waarmee gemeenten extra advies of voorzieningen kunnen inkopen. De bijdrage van EUR104 miljoen wordt door het ministerie van BZK als een renteloze lening aan de gemeenten verstrekt.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden