Samen ICT te lijf

3

KING ontwikkelt een aantal nieuwe instrumenten om gemeenten bij te staan in hun samenwerking met andere gemeenten op het gebied van informatievoorziening en gegevenshuishouding.

– persbericht KING –

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) werkt in dit project zelf ook samen met gemeenten.

Door de nieuwe instrumenten, die gemeenten deels ontzorgen op het gebied van de e-overheid, kunnen gemeenten tijd en geld besparen op hun ICT-toepassingen en bedrijfsprocessen. Daardoor komt er tijd vrij voor de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. KING is ervan overtuigd dat alleen door samenwerking gemeenten goed toegerust zijn om de ontwikkelingen van de komende jaren aan te kunnen.

Waarom nu?
De implementatie van de e-overheid stagneert. Uit oogpunt van verbetering van dienstverlening is dat niet te accepteren. En het lijkt haast onvermijdelijk dat bij enkele gemeenten de informatievoorziening langere tijd geblokkeerd raakt. KING is opgericht om de bestuurskracht van gemeenten te ondersteunen in het licht van de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en van de relatie tussen burger en overheid. Deze bestuurskracht dient ook op het vlak van informatievoorziening ondersteund te worden. De overtuiging van KING is dat de e-overheid geen kans van slagen heeft indien aandacht voor implementatie en beheer ontbreekt. KING wil deze aandacht organiseren en faciliteren in het project met de naam “slimmer organiseren door samenwerken”. KING richt geen shared service centra in; dat kunnen gemeenten zelf in samenwerking met de markt.


Samenwerking

Sinds de oprichting van KING komen er vragen binnen van gemeenten over informatievoorziening. Gemeenten hebben fundamentele problemen op dit vlak. De huidige dienstverlening van KING voldoet maar ten dele aan deze vraag. Onder andere de implementatie van NUP-voorzieningen bezorgt gemeenten kopzorgen. KING start nu een project waarin wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om door standaardisatie en bundeling in samenwerkingsverbanden, de inspanningen die gemeenten doen om hun ondersteunende informatievoorziening te onderhouden te reduceren.

KING ontwikkelt in een project nieuwe kennis, modellen, tools en templates die gemeenten ondersteunen bij het inrichten van ICT-samenwerkingsverbanden in regionale of functionele shared service centra. Voorbeelden van instrumenten zijn: financieringsmethodieken (verrekenen binnen ssc’s), blauwdrukken voor technische inrichting en ook standaarden voor binnengemeentelijke integratie zoals de set van proces- en ICT-standaarden rond de BAG.

KING werkt samen
KING zet in dit project alle kennis (vanuit vanuit de afdelingen E-dienstverlening, de gemeenteadviseurs, BOI en Bestuurskracht en visitatie) in die het instituut tot zijn beschikking heeft. Maar ook maakt KING gebruik van de kennis en kunde die reeds aanwezig zijn bij gemeenten die de informatievoorziening al hebben geïntegreerd in een samenwerkingsverband, zoals Drechtsteden, ISZF en Equalit en door nauwe samenwerking met programma’s als Krachtig Bestuur en de VNG.

Over Auteur

Avatar

3 reacties

 1. Avatar
  Arthur van Dijk op

  Oude wijn in nieuwe zakken…

  KING (en daarvoor ICTU en egem-i) roepen al jaren dat ze de gemeenten ondersteunen op het vlak van informatisering en de uitdagingen vanuit de centrale overheden. Tot nu toe blijft dat op een te hoog abstractieniveau hangen. Veel wolken en weinig concrete stappen. De bal ligt toch echt bij de gemeenten zelf, ik reken er niet op dat dit initiatief zal helpen om werkende oplossingen voor gemeenten en burgers te realiseren.
  beste gemeenten: pak zelf de regie en zet kleine concrete stappen naar een betere dienstverlening!

 2. Avatar
  waaromhebiknieteerdermeegedaan? op

  Het wordt tijd dat ruim 400 gemeenten stoppen met zitten wachten en actief op zoek gaan naar wat zij kunnen bijdragen aan het collectief systeem. KING zal als springplank en katalysator het voortouw nemen, maar kan niet vanuit abstracte wijsheid alle lokale implicatie overzien. Tijd dus om aan tafel te komen, problemen bespreekbaar te maken en te denken vanuit collectieve kracht. Ga uit van wederkerig altru?sme en laat lokaal opportunisme op de achtergrond.

 3. Avatar
  waarhebikditeerdergelezen? op

  Ik hoop nu toch dat er eindelijk iets concreets op tafel komt waar de gemeeenten echt iets aan hebben. Ik heb al wel duizend keer gehoord dat je niet opnieuw zelf het wiel hoeft uit te vinden en dat er zoveel wordt gedaan vanuit de Rijksoverheid aan ondersteuning voor de gemeenten. Man hou op, we kunnen niet eens het wiel vinden laat staan opnieuw uitvinden. Kom met een concreet voorstel waar we echt iets aan hebben in de praktijk. Veel van deze initiatieven die op zich absoluut goed zijn bedoeld kunnen niet eens worden opgepakt door de gemeenten omdat het allemaal veel te algemeen blijft. Het wordt steeds moeilijker om overzicht te houden over alle zaken waar gemeenten zich al dan niet wettelijk verplicht aan moeten houden, tijd om nu terzake te komen met concrete blauwdrukken die we zo kunnen invoeren. Lukt dit niet stop dan met deze initiatieven. Ik hoop van harte dat KING het initiatief zal blijken zijn waar ruim 400 gemeenten op zitten te wachten

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden