Opinie Samenwerken is samen werken

0

Bij de realisatie van de elektronische overheid, waaronder de uitvoering van het NUP, is samenwerking binnen of tussen gemeenten een goede stap. Maar daarmee zijn we er niet.

 


– COLUMN –
Ingrid Hoogstrate

In mijn vorige bijdrage heb ik uitvoerig de i-NUP Academy beschreven, een praktijkgerichte leergang voor informatiemanagers en I&A-coördinatoren van gemeenten en gericht op versterking van de i-functie binnen de e-overheid.

Het opzetten van dat opleidingstraject heeft veel te maken met de bereidheid om met elkaar te willen samenwerken. Niet alleen met andere ketenpartners en tussen gemeenten onderling,een verschijnsel dat je steeds vaker ziet, maar ook bínnen gemeenten. Dat laatste is nog lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. Zo blijken ‘bloedgroepen’ binnen gemeenten(bestuur, management, vakafdelingen en ondersteunende afdelingen, zoals I&A)nog niet altijd ‘op hetzelfde spoor te zitten’.

André van Nijkerken, voormalig wethouder van Winterswijk, illustreerde dat mooi tijdens de VIAG Themadag op 5 juli.

Hobbels

Van Nijkerken schetste een aantal ‘hobbels’, aan de hand van een voorbeeld waarbij de afdeling informatiemanagement het bestuur van de gemeente moest overtuigen van ICT-investeringen. Hij liet zien dat in relatief veel gevallen het juist daarmisgaat, omdat niet de juiste taalwordt gebruikt of de juiste snaarwordt geraakt.Een oplossing had hij ook voorhanden: meer en beter met elkaar samenwerken, zodat je sneller komt te weten hoe een bloedgroep werkt, doet en denkt.

Bij de realisatie van de elektronische overheid, waaronder de uitvoering van het NUP, is samenwerking binnen of tussen gemeenten een goede stap. Maar daarmee zijn we er niet.Op landelijk niveau zullen ook gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden, leveranciers en andere stakeholders betrokken moeten worden.

Alleen op die manier wordt voorkomen dat we het wiel voortdurend opnieuw uitvinden. Wat dat betreft is de i-NUP Academy een mooi voorbeeld.

De idee achter dat traject is ooit ontstaan bij de VIAG en de IMG 100.000+, en vervolgens uitgewerkt met Operatie NUP.In de opleiding is samenwerking de rode draad: tussen gemeenten, in de vorm van kennisdeling en peer reviews, en binnen gemeenten, door de inhoudelijk medewerkers en de informatiedeskundigen bij elkaar te brengen.

Energie

Samenwerken op papier mag dan relatief eenvoudig lijken (‘Doe het gewoon’), de weg er naartoe blijkt in de praktijk vaak een proces dat een flinke portie tijd, energie en vertrouwen vraagt. Een proces waarbij de nodige obstakels genomen moeten worden, en worstelingen van betrokken partijenmoeten worden (h)erkend en opgelost.

Uiteindelijk is het wél een proces dat loont. Zo plukken we als Operatie NUP dagelijks de vruchten van de samenwerkingsverbanden die we (vanuit KING) hebben opgebouwd met onder meer opdrachtgevers, gemeenten, leveranciers, brancheverenigingen, beheerorganisaties en regionale uitvoeringsdiensten. Samenwerkingsverbanden die ook weer ten goede komen aan individuele gemeenten.

Zo maken we met softwareleveranciers bijvoorbeeld klip en klare afspraken over planning en kwaliteit, die vervolgens transparant worden gemaakt in de Softwarecatalogus. En met beheerorganisaties ontwikkelen en toetsen we aansluitprocessen en –procedures voor gemeenten, bijvoorbeeld voor MijnOverheid Berichtenbox.

NUP

Laat helder zijn dat de invoering van het NUP geen sinecure is. Zeker niet voor gemeenten, die vanuit het Rijk ook nog eens tal van extra taken krijgentoegeschoven en bovendien grote bezuinigingen moeten realiseren. Gemeenten zijn dan ook gebaat bij een zo goed mogelijke organisatie van de dienstverlening, waarbij samenwerken tussen alle partijen van cruciaal belang is. Samenwerken in de overtuigingdat we het uiteindelijk toch samen moeten doen!


Op dinsdag 20 november geeft Ingrid Hoogstrate een presentatie tijdens het seminar ‘

Verder met Basisregistraties. Stelselmatig samenwerken’

, dat gehouden wordt in het Kyocera (ADO) Stadion in Den Haag.De
presentatie heeft als titel ‘Samenwerken is samen werken…’.
Ingrid Hoogstrate is programmamanager van Operatie NUP, een programma dat in opdracht van de VNG wordt uitgevoerd door KING.

 

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden