Test voor toegankelijke sites

0

Gemeenten en andere overheden krijgen de mogelijkheid online hun website te laten testen op ‘Gewoon Toegankelijk’, een site die de naleving van de Webrichtlijnen moet versnellen.

Alle websites moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom hebben alle gemeenten in Nederland afgesproken dat hun website op 1 januari 2015 aantoonbaar voldoet aan de Webrichtlijnen.

Dat is nog niet vanzelfsprekend, daarom is er een speciale test ontwikkelt. De monitor Gewoon Toegankelijk test websites automatisch op de wegingscriteria van WCAG 2, de Web Content Accessibility Guidelines. Door te testen krijgt u als overheidsorganisatie een indicatie van de toegankelijkheid van uw websites. De monitor geeft suggesties om de toegankelijkheid te verbeteren. Gewoon Toegankelijk is een gezamenlijk project van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, KING en ICTU.

De Gewoon Toegankelijk monitor is de eerste in Europa die zoveel wegingscriteria afdekt. Voor een goede verantwoording of uitspraak over de toegankelijkheid van een website is echter altijd een handmatig onderzoek nodig.

Gemeente die willen meedoen, moeten zich voor 1 oktober inschrijven.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.