Bestuurders Lelystad moeten meer ICT kennis opdoen

0

ICT is volgens de Rekenkamer van Lelystad inmiddels een harde randvoorwaarde geworden voor een goed functionerende gemeente. Daarom is de rekenkamer Lelystad vandaag van start gegaan met een onderzoek naar ICT in de gemeentelijke organisatie van Lelystad.

De Rekenkamer van Lelystad concludeert dat ook de overheid meegaat in de ontwikkeling en dus in hoog tempo digitaliseert. ‘Niet alleen in de bedrijfsvoering, maar ook in de dienstverlening van de gemeente naar de inwoner.’

De Kamer stelt dat informatieoverdracht tussen overheid en inwoners gebeurt steeds meer digitaal gaat waar tegelijkertijd overheden ook intern werken ook aan het verregaand koppelen van data en processen. ‘Beleidsvoorstellen kunnen daardoor in potentie grote gevolgen hebben voor de ICT-systemen, die de gemeente in gebruik heeft.’

Governance
Daarom wil de rekenkamer Lelystad onderzoeken of en in hoeverre het beleid uit het primaire proces van de gemeente Lelystad gevolgen heeft voor het ICT-beleid en vice versa. Belangrijke invalshoek is hierbij ook de inrichting van de governance op ICT. Het vergroten van kennis van ICT is vanwege de alomtegenwoordigheid ervan voor zowel raadsleden, bestuurders als ambtelijke organisatie relevant.  Onderzoeksbureau BMC voert het onderzoek uit voor de rekenkamer Lelystad. Het onderzoek is naar verwachting in het vierde kwartaal van 2016 gereed.

De rekenkamer Lelystad heeft – gezien het belang en de diepgang van het onderzoek naar ICT – voorafgaand een voorbereidend vooronderzoek uitgevoerd. Een vooronderzoek is een literatuurstudie, waarbij gebruikt wordt gemaakt van zowel externe als interne schriftelijke informatie.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden