Ict-kosten per gemeenteambtenaar stijgen

0

De gemeentelijke kosten voor ICT daalden in 2014 met ongeveer drie procent. Gemiddeld kost het de burger 72 euro per jaar.

Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2015 van M&I/Partners uitgevoerd bij 24 gemeenten.

Een paar opvallende bevindingen uit het onderzoek:

  • Gemeenten met minder dan honderdduizend inwoners realiseren minder ict-kosten per inwoner dan de grote honderdduizend plus  gemeenten: 67 euro tegenover 73 euro.
  • de lichte daling van ict-kosten per inwoner vooral wordt veroorzaakt door een daling van de personeelskosten en dan vooral doordat er minder externen worden ingehuurd.
  • De kosten van ICT per gemeenteambtenaar stijgen, dat komt doordat het aantal ambtenaren rap afneemt en dus de kosten per ambtenaar toenemen.
  • In verhouding gaan de meeste ict-kosten van de primaire processen naar de processen Burgerzaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • De effectiviteit is onvoldoende bij met name de ondersteunende beheerprocessen zoals leveranciersmanagement, contractmanagement en servicelevelmanagement.
  • Gemeenten zijn vooral goed in ‘ICT-beveiliging’ en ‘hulp voor eindgebruikers’.

Uit het onderzoek blijkt niet in hoeverre ict bijdraagt aan de effectiviteit van de uitvoering van gemeentelijke processen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.