Kosten externe inhuur Utrecht fors gestegen

0

De kosten voor externe inhuur van de Gemeente Utrecht zijn fors gestegen blijkt uit een onderzoek in opdracht Wethouder Kees Geldof (VVD)

Hij gaf de opdracht een audit uit te voeren naar de omvang van de externe inhuur in de afgelopen jaren, de redenen waarom deze heeft plaatsgevonden en welke mogelijkheden er zijn om deze te verminderen. Dit is onderzocht bij zes organisatieonderdelen die een hoge inhuur hadden in 2014 of meer hebben uitgegeven dan beoogd.

In 2009 werd er voor ruim € 100 miljoen extern ingehuurd, dat was gedaald naar € 53 miljoen in 2011. In het afgelopen jaar zijn deze kosten weer gestegen naar € 77 miljoen.

Bestuurlijke ambities
Uit het auditrapport bleek dat het realiseren van de bestuurlijke ambities een belangrijke reden voor de managers is om over te gaan tot externe inhuur. In 2014 is bijvoorbeeld ingehuurd voor het realiseren van bereikbaarheidsprojecten, de bouwprojecten in het stationsgebied en Leidsche Rijn, de decentralisaties in het sociaal domein en het organiseren van de start van de Tour de France.

U-flex
Geldof wil de kosten voor de inhuur van externen indammen. Hiertoe is mede een intern uitzendbureau (U-flex) opgericht, waar medewerkers tijdelijk ingehuurd kunnen worden. U-flex is jaar gegroeid met 80 fte en zal volgend jaar nog verder groeien, onder meer met ICT-projectleiders.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.