Ook watervergunning via Omgevingsloket

0

Het Omgevingsloket online is uitgebreid met een module om watervergunningen voor burgers en bedrijven uit te geven.

Het gaat om vergunningen die horen bij de Waterwet. Het Omgevingsloket wordt natuurlijk al gebruikt voor de vergunningen binnen de Wabo. Dit gaat nu dus ook gelden voor watervergunningen. Burgers en bedrijven moeten vanuit hun huis al kunnen zien of een dergelijke vergunning wel nodig is.

De gemeenten zijn een soort doorgeefluik voor de waterschappen, provincies en het Rijk. De module zou vanaf oktober van kracht zijn, maar de invoering  werd uitgesteld vanwege kinderziekten. Daarna is gewacht met de invoering vanwege het Bouwbesluit. Vanaf 1 oktober 2012 kunnen vergunningsaanvragen enkel via het online loket worden ingediend. Nu kan dat nog op papier.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.