Opinie Open Data doorbraken

0

Als bestuurders, leveranciers en deskundigen bij elkaar komen, kan dat leiden tot doorbraken op het gebied van open source en open standaarden.

– COLUMN – Erik Gerritsen

In november 2009 is het programmabureau Nederland Open in

Verbinding, waar ik als ambassadeur aan verbonden ben, gestart met de

'Bestuurstafel decentrale overheden'. Het gaat om periodieke bijeenkomsten

waarbij bestuurders, leveranciers en inhoudelijke deskundigen uit verschillende

geledingen van overheden bij elkaar komen en 'doorbraken' op het gebied van open

standaarden en open source software
identificeren en concretiseren.

Een

'doorbraak' is er wanneer deelnemende partijen zich daar ook daadwerkelijk aan

willen verbinden. Die aanpak heeft inmiddels geleid tot een aantal resultaten.

Zo zijn in het afgelopen jaar bijvoorbeeld het Leveranciers Manifest Open

Standaarden, een 'Marktplaats hergebruik' en de ODF Gebruikersgroep gelanceerd.

Bestuurstafel

De Bestuurstafel heeft, met name dankzij de constructieve en

enthousiasme insteek van alle betrokkenen, gezorgd voor veel positieve energie.

Dat heeft er mede toe bijgedragen dat verschillende doorbraken (relatief snel)

konden worden gerealiseerd. Neem de ODF Gebruikersgroep.

In no time werd

een gebruikersgroep rondom dit open documentformaat uit de grond gestampt. Of

neem het Leveranciers Manifest. In amper twee maanden werd over de opzet van

het manifest overeenstemming bereikt tussen leveranciers en gemeenten. Enerzijds

kon dat omdat de (voormalige) groep 'Open gemeenten' het nodige voorwerk had

verricht. Anderzijds omdat een van de leveranciers voortvarend het voortouw nam

om een en ander te bewerkstelligen.

Ook hergebruik, een van de pijlers van het actieplan NOiV,

is in het afgelopen jaar een belangrijk thema van de Bestuurstafel gebleken. Zo

kon de 'Marktplaats hergebruik' als doorbraak worden

benoemd en werden ook initiatieven van onder meer de gemeente Rotterdam

(TerugMeldFaciliteit) en rondom de provinciale Flamingo kaartviewer gevolgd en

breed ondersteund.

Zorg

Terugkijkend mag ik concluderen dat de

Bestuurstafels inspirerend en, met tien doorbraken, zeer succesvol zijn

gebleken. Zozeer zelfs, dat ook in andere sectoren inmiddels gewerkt wordt met

het 'format'. In de zorgsector bijvoorbeeld, waar ik als bestuursvoorzitter van

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
nauw bij betrokken ben, is recent

gestart met eenzelfde concept. Ook daar zijn inmiddels werkgroepen bezig met

het realiseren van doorbraken. Ik begin te denken dat het werken aan doorbraken

misschien wel besmettelijk kan zijn 🙂

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden