Programma’s verkiezing: partijen missen visie op ict

4

Het is belangrijk: ict. Er moet wat veranderen. Toch blijft het vaak onduidelijk wat de plannen zijn voor overheids-ict. De SP denkt zelfs onder bindende aanbestedingsregels uit te komen.

“Bij ingewikkelde ict-projecten zijn aanbestedingen vaak een verkeerd middel om een goede partner te vinden”, schrijft de SP in haar programma. “De overheid doet er goed aan om in open overleg met het bedrijfsleven te werken aan goede ict-oplossingen, die technisch kloppen en binnen het budget blijven.”  

Dat juist de ingewikkelde projecten meestal de wettelijke norm voor aanbestedingen overschrijden, dat staat er niet bij. De SP is verder tegen een downloadverbod en tegen ACTA, wat moest helpen tegen piraterij op het internet.

Europese Unie

De Partij voor de Vrijheid heeft niets te zeggen over de ict van de overheden. Niet over aanbestedingen, kostenoverschrijdingen of veiligheid, bijvoorbeeld. Haar programma gaat vooral over de Europese Unie en in mindere mate over de bedreigingen van de Islam, zoals de PVV die ziet.

Ook het CDA heeft geen ideeën over de ict van overheden.

De VVD heeft wel een plan op dit gebied, hoewel ook dit niet om over naar huis te schrijven is. “De VVD wil het leren omgaan met de nieuwste ICT-applicaties onderdeel maken van de lerarenopleiding”, staat in haar programma. “Op termijn wil de VVD dat leraren zo hoog mogelijk zijn opgeleid, dit zal het aanzien van het beroep vergroten.”

Open data

Hoewel het niet heel praktisch wordt uitgewerkt, wat ook niet gebruikelijk is in dit soort programma's, heeft de PvdA het meest te melden over het onderwerp:

–      “We zetten steviger in op het stimuleren van het vrij geven van zogenaamde 'open data'. Dit bevordert aantoonbaar de lokale kenniseconomie. Er zijn nu wel initiatieven maar deze zijn te versnipperd en te marginaal. De PvdA ziet hier grote kansen voor publiek-private samenwerking en stimuleert dit.

–      De PvdA wil het eerder ingezette beleid rond open standaarden en open source software verder intensiveren. Er zijn vele goede initiatieven ontstaan in de laatste jaren, vooral onder onze eigen staatssecretaris. Een verdere intensivering is echter nodig.

–      Het inkoopbeleid van overheden moet fors beter. Te vaak wordt de overheid onnodig op hoge kosten gejaagd door slecht opdrachtgeverschap. Dit moet sterk verbeteren en hier zetten we dus op in.

–      De kennis van ICT moet omhoog bij overheden. Te vaak wordt de overheid door leveranciers op het verkeerde been gezet. Te vaak mislukken (grote) projecten door onvoldoende kennis en onvoldoende besef van veiligheid.”

Veiligheid 

Ook D66 heeft er wat langer over nagedacht. “D66 wil standaard websecurity-richtlijnen voor de overheid waar alle rijksapplicaties aan moeten voldoen”, staat in haar programma.

“Er dienen richtlijnen te worden ontwikkeld voor het melden van veiligheidslekken van websites door derden. D66 wil dat de Nederlandse overheid voorloper is op het gebied van open data door data beschikbaar te stellen zolang deze data geen persoonsgegevens bevatten.”

Bureaucratie

De ChristenUnie wijdt een passage over ict als het gaat om de politie: “De basispolitietaken, dichtbij de burger, vormen de basis voor een betrouwbare en coherente politieorganisatie. Regionale administraties en ICT-systemen worden gestroomlijnd.”

Al met al een magere oogst, zeker gezien de vele problemen met ict de afgelopen kabinetsperiode. 

Volg Gemeente.nu via Facebook >>

Over Auteur

4 reacties

 1. Nico (redacteur) op

  Beste lezers,

  Een kop laat weinig ruimte voor nuance. Voor dit artikel is gekeken naar passages waarin daadwerkelijk wordt aangegeven wat de partijen van plan zijn. Dat houdt niet over, als we kijken naar de gemiddelde visie van de programma’s.

  Die visie hoeft niet meteen een heel plan van aanpak te zijn, maar dat internet belangrijk is of dat op dit terrein nog ruimte voor innovatie is, laten we achterwege in dit artikel.

  Inderdaad zijn verkiezingsprogramma’s niet heel gedetailleerd. Naar aanleiding van de reactie van Rein is dat ook als bijzin toegevoegd aan de tekst.

  De SP verdient meer tekst. Er is wat aan het artikel toegevoegd en verder is de reactie natuurlijk een mooie aanvulling.

  Bedankt,

  Nico

 2. Hester Tjalma op

  Het CDA-programma bevat de volgende artikelen:

  8.61 De overheid moet het gebruik van ‘open data’ zo veel mogelijkheid stimuleren.
  8.62 Moderne technologie?n maken het mogelijk om zeer veel informatie over personen te vergaren. Soms is dat in het belang van mensen, maar vaak is informatie ook een machtsmiddel van grote (commerci?le) organisaties. Niet alles wat mogelijk is, moet ook toegestaan worden. Het CDA staat voor het belang van privacy en streeft ernaar om mensen zoveel mogelijk zelf te laten bepalen welke informatie over hen beschikbaar is.

 3. Rein Annema op

  Zie hier een voorbeeld van de vlag die de lading niet dekt. De kop luidt : partijen missen visie op ict. Als je dan vervolgens het stuk leest dan klopt dus de stelling niet. De Partij van de Arbeid heeft in het verkiezingsprogramma een belangrijke uitgewerkte visie op ICT zo valt te lezen. Volgens de schrijver dan nog te weinig uitgewerkt. Hoe zit het nu: of de PvdA heeft als enige partij een uitgewerkte visie of niet. Een nadere detaillering past overigens niet in een verkiezingsprogramma’s. Het gaat bij een visie immers over hoofdlijnen van beleid. De uitwerking moet door een kabinet worden opgesteld in een nationaal ICT beleidsplan. Graag bij dit soort verhalen vlag en lading beter op elkaar afstemmen. Daar waar meer dan gemiddeld wordt voldaan aan een bepaalde gewenste visie zou een (enkele) positieve uitzonderingspositie in de kop van het artikel vermeld kunnen worden. Dat komt integere journalistiek ten goede. En dat is uiteindelijk het doel waar we met zijn allen naar zouden moeten streven.

 4. pieter elbers op

  Het SP programma over internet

  17. Massa?s mensen en ondernemingen maken dagelijks gebruik van de talloze mogelijkheden van internet. Internet behoort daarom ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk te blijven ? en de overheid
  dient dat te bevorderen. We stimuleren het gebruik van open source.
  Internetproviders mogen zich niet inlaten met het verkeer van hun internetgebruikers, net zoals post- en telefoniebedrijven zich niet
  mogen inlaten met de brieven of telefoongesprekken van hun klanten.

  18. Bij ingewikkelde ICT-projecten zijn aanbestedingen vaak een verkeerd middel om een goede partner te vinden. De overheid doet er goed aan om in open overleg met het bedrijfsleven te werken aan goede
  ICT-oplossingen, die technisch kloppen en binnen het budget blijven. Mensen op de werkvloer worden meer betrokken bij het ontwikkelen van ICT-toepassingen.

  19. Er komen heldere regels voor het verzamelen, bewaren en verhandelen van profielen van internetgebruikers.

  20. Internet en telefonie zijn van toenemend belang voor onze economie. Juist in de ICT ligt een grote kans voor innovatie. Daarom is het van groot belang dat deze diensten betrouwbaar werken en de overheid daarop toeziet. Burgers en bedrijven hebben ook een grote behoefte aan continu?teit van
  internet en telefoon.

  21. Vrij internet verdraagt zich moeilijk met een downloadverbod. Dat laatste willen we dus niet. Maar creatieve makers van bijvoorbeeld films en muziek hebben natuurlijk wel recht op een vergoeding voor
  hun werk. We gaan dat in goed overleg regelen via het bestaande systeem van heffingen op dragers en media.

  22. Het verzamelen van en handelen in gegevens van internetgebruikers door bijvoorbeeld ?cookies? en ?device fingerprinting? worden aan banden gelegd. Overheden en bedrijven mogen niet zomaar een profiel maken of opslaan van iemand die argeloos op het internet surft. Iedereen dient op eenvoudige wijze te kunnen aangeven niet gevolgd te willen worden op internet (?do-not-track-me?).

  23. Netneutraliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Er wordt door providers geen onderscheid gemaakt in kosten voor de ene of de andere soort data.

  24. We wijzen het internationale handelsverdrag ter bestrijding van namaak (ACTA) af, omdat bij deze vaststelling van internationale standaarden voor handhaving van het intellectueel eigendomsrecht te weinig oog is voor de publieke belangen van velen en te veel voor de economische belangen van weinigen.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden