Twaalf aanbevelingen voor een Open Overheid

0

Overheidsgegevens en data moeten vrijelijk beschikbaar zijn, dat is de mondiale trend. Nederland heeft daarin nog een lange weg te gaan.

TNO maakt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een overzicht van de ervaringen met ‘Open Overheid’-beleid van zes landen: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Denemarken, Spanje en Estland. Vervolgens trekt TNO in een uitgebreid rapport lessen uit deze internationale ervaringen voor mogelijke beleidsactiviteiten in Nederland.

Op basis van die studie doet TNO twaalf aanbevelingen:

 • Het installeren van een centrale, open data portal moet inzichtelijk maken welke open data beschikbaar zijn, welke kwaliteit de data hebben en hoe deze worden gebruikt.
 • De positieve en negatieve effecten van 'Open Overheid'-beleid dient geëvalueerd te worden, zodat er een duidelijke business case gemaakt kan worden.
 • Biedt open data actief aan talentvolle studenten en sociale ondernemers om educatie en innovatie te stimuleren.
 • Open data en e-participatie vallen beide onder de noemer van Open Overheid, maar dienen apart benaderd te worden met eigen beleid, doelstellingen en instrumenten.
 • Vergroot het bereik van Open Overheid door aan te sluiten bij de leefwereld van de burgers, bijvoorbeeld problemen in de buurt in plaats van wetteksten.
 • Actie is belangrijker dan beleidsdocumenten: focus op het stimuleren van open data en participatie in plaats van het opstellen van restrictieve organisatielijnen.
 • Er zijn 'Open Overheid'-voortrekkers nodig op landelijk en lokaal niveau om de ontwikkeling van beleid en activiteit te stimuleren.
 • Schep realistische verwachtingen en houdt burgers op de hoogte van wat er met hun input bij 'Open Overheid'-initiatieven gebeurt.
 • De overheid dient de kansen van Open Overheid voor technologisch leiderschap (bijvoorbeeld Semantisch web) en innovatie te benutten.
 • Stimuleer een meer open cultuur binnen de overheid.
 • Het juridische kader en toezicht op naleving dienen aangepast te worden om open data te stimuleren
 • De overheid dient kansen te benutten om met 'Open Overheid'-beleid effectiever en efficiënter publieke diensten te verlenen. 

Volg Gemeente.nu via Twitter >>

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden