CBP: beroepsgeheim doorbreken mag

0

Het College bescherming persoonsgegevens maakt geen bezwaar tegen de regeling waarmee jeugdhulpaanbieders hun beroepsgeheim mogen doorbreken. Maar dat moet wel onder strikte voorwaarden.

Jeugdhulporganisaties moeten in sommige gemeenten vertellen welke zorg zij aan een kind hebben gegeven, anders kunnen zij de zorg niet declareren. Dit druist in tegen het beroepsgeheim: volgens de wet mag vertrouwelijke informatie niet in handen komen van mensen zonder beroepsgeheim zoals de gemeenteambtenaar.

Tijdelijke regeling

Om te voorkomen dat de zorg niet kan worden gedeclareerd, wordt daarom de Jeugdwet gewijzigd. Omdat deze wetswijziging nog even duurt en er in de tussentijd op sommige plekken geen jeugdhulp wordt uitbetaald, is er een tijdelijke regeling bedacht bedacht door de VNG en staatssecretaris van Rijn (VWS) en staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) die het doorbreken van het beroepsgeheim mogelijk moet maken.

Jeugdwet

Het CBP heeft al eerder heeft aangegeven dat het doorgeven van gevoelige informatie voor de bekostiging van de jeugdhulp niet goed was geregeld in de Jeugdwet. Het CPB heeft advies uitgebracht over de tijdelijke regeling. Ze maakt geen bezwaar onder strikte voorwaarden:

  • De jeugdhulpverleners moeten de informatie die ze over cliënten geven, zo minimaal mogelijk houden. De informatie moet voldoende zijn om de rekening te kunnen betalen en om fraude tegen te kunnen gaan.
  • Er moet voor de jeugd-ggz een mogelijkheid zijn om aan te geven dat de diagnosegegevens niet op de factuur mogen worden vermeld.
  • Het uitgangspunt moet zijn dat gemeenten niet de medische gegevens verwerken om de declaratie te controleren voordat de Jeugdwet is aangepast. De tijdelijke regeling maakt het mogelijk om in bepaalde gevallen waarbij cliënten een privacyverklaring hebben, wel gecontroleerd te worden. Zij hebben juist uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen het verstrekken van diagnose-informatie aan de gemeente.
  • De jeugdhulpverleners en gemeenten moeten samen kunnen instemmen met de tijdelijke regeling.

Veegwet

Deze tussentijdse regeling loopt voor op de Veegwet die onder meer de Jeugdwet moet aanpassen op –volgens de VNG- ‘losse eindjes’. Omdat deze wetswijziging veel tijd in beslag neemt en er in de tussentijd op sommige plekken geen jeugdhulp wordt uitbetaald, is deze regeling bedacht door de VNG en staatssecretaris van Rijn (VWS) en staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie).

Medicus

Niet iedereen is het eens met de tijdelijke regeling. Het CDA, D66 en GroenLinks willen opheldering over deze regeling, omdat er voor de invoering geen goedkeuring wordt gevraagd aan de Tweede Kamer. Ook trokken eerder al jeugdprofessionals aan de bel door een petitie te overhandigen aan de Tweede Kamer. Zij riepen de Kamerleden op om het medisch beroepsgeheim te behouden. Het beroepsgeheim maakt volgens hen de drempel om hulp te zoeken laag. Zij vinden dat alleen een professionele medicus mét beroepsgeheim de declaraties kan controleren voor de gemeente.

BRON: Zorg+Welzijn

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.