Gemeente mag mensen volgen via afvalpas

0

De gemeente Arnhem mag doorgaan met het gebruik van een afvalpas die is gekoppeld aan het woonadres van de gebruiker. Volgens de Raad van State is de privacy van burgers hiermee niet in het geding

Een inwoner van Arnhem had de zaak aanhangig gemaakt, want hij wilde niet dat zijn gedrag door het gebruik van een afvalpasje in een gemeentelijke database terecht zou komen. Hij vond dit een schending van zijn privacy.

Met het gebruik van de afvalpas is het voor de gemeente inzichtelijk wanneer en waar iemand zijn afval in een ondergrondse container gooit. Het daarvoor te gebruiken pasje is gekoppeld aan hhet woonadres van de gebruiker. De bezwaarmaker heeft daarom verzocht om af te zien van invoering van het nieuwe afvalsysteem dan wel om de inwoners van Arnhem anonieme afvalpassen te verschaffen. Ook heeft hij in een brief verzocht om inzicht te bieden in de maatregelen die zijn genomen om de geregistreerde gegevens te beschermen.

De gemeente stelde in verweer dat het nieuwe systeem is ingevoerd om te voorkomen dat de ondergrondse containers door bedrijven of inwoners van omliggende gemeenten worden gebruikt. Uit de geregistreerde gegevens kan worden afgeleid welke containers vol zijn, zodat de inzamelroute kan worden geoptimaliseerd, en in welke wijken relatief veel restafval wordt geproduceerd, zodat gerichte voorlichtingsacties kunnen worden opgezet. Het college heeft in zijn brief aan de klager te kennen gegeven het verzoek om af te zien van het nieuwe afvalsysteem met afvalpassen, niet te honoreren. Daarnaast heeft het college in de brief zeven uitgangspunten geformuleerd die de bescherming van de privacy van de inwoners van de gemeente Arnhem dienen en te kennen gegeven te zullen onderzoeken hoe de zorgen over de registraties verder kunnen worden verkleind.

De Raad van State concludeert nu dat er aan de positie van de gebruiker van de pas niets is veranderd, omdat bij het aanbieden van de afvalpas bij een ondergrondse afvalcontainer worden persoonsgegevens geregistreerd. Maar die registratie is op zichzelf beschouwd niet op rechtsgevolg gericht. De Afdeling stelt vast dat met de geregistreerde gegevens wordt bepaald welke inzamelingsroute wordt gevolgd en in welke wijk voorlichting over restafval zal worden gegeven. Hiermee wordt geen wijziging in de rechtspositie van de gebruikers van de afvalpas bewerkstelligd, zodat geen rechtsgevolg ontstaat.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden