‘Goede bedoelingen over privacy zijn niet genoeg’

0

In de aanloop naar de decentralisaties was er veel te doen over privacy. Intussen worden allerlei bestanden gekoppeld en zijn diverse systemen in de lucht met toegang voor veel partijen. Hoe kijkt Wilbert Tomesen, vice-voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens hier tegen aan?

Gemeenten krijgen met de uitvoering van de nieuwe taken ook de zorg over meer gegevens in de persoonlijke levenssfeer. Maar gemeenten hebben niet zo’n goede staat van dienst wat betreft privacybescherming en informatieveiligheid. Zo bleken gemeentelijk websites niet bestand tegen hackers en kregen ambtenaren te ruime toegang tot gegevens, en werken ze zonder adequate controle. ‘Als je de regels niet kent, kun je ze ook niet naleven’, vindt Tomesen.

Principes

Volgens Tomesen hoort in ieder geval de strekking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in de haarvaten van alle overheidsdienaren te zitten. ‘De belangrijke Wbp-principes zijn transparantie, noodzaak, doelbinding en beveiliging. Dus: wees transparant over welke gegevens je verzamelt en gebruikt, verzamel en gebruik niet meer gegevens dan nodig, en gebruik data niet voor een ander doel dan waarvoor je ze hebt verzameld.’

Koppelen

Binnenkort komt voor de Wbp de niet minder strenge Europese Verordening in de plaats. De eerste vuistregel is en blijft terughoudendheid, vindt Tomesen. ‘Een goede professional realiseert zich dat een integraal klantbeeld alleen nodig is in de complexe gevallen, en niet bij die overige 95 procent.’

College

‘Gegevens moeten goed worden beveiligd. Door technische voorzieningen en strenge autorisaties, waarop ook scherp gecontroleerd wordt. Het college van B&W heeft hierin een belangrijke verantwoordelijkheid, naar de raad en de burgers’, stelt Tomesen. ‘Goede bedoelingen alleen zijn niet genoeg en de colleges moeten zich dat realiseren als eindverantwoordelijken. Het gaat hier om fundamentele rechten. Het CBP gaat de ontwikkelingen nauwlettend volgen.’

Meer lezen over zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens? Neem een introductieabonnement op Sociaal Bestek >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden