Inspectie SZW: zorg over persoonsgegevens bij gemeenten

0

Gemeenten hebben al veel maatregelen getroffen om de beveiliging en privacy van persoonsgegevens in de keten van werk en inkomen te verbeteren. Toch zijn er nog tekortkomingen in de omgang van gemeenten met persoonsgegevens. De inspectie SZW is bezorgd.

Omdat gemeenten zich niet duidelijk verantwoorden op dit gebied, is er geen zekerheid over de stand van zaken, stelt de inspectie. Ook gebeurt het nog dat burgers dezelfde gegevens meer dan eens moeten aanleveren, en dat medewerkers gegevens opnieuw invoeren die al digitaal beschikbaar zijn.

De uitwisseling van persoonsgegevens van miljoenen burgers via de gemeenschappelijke voorziening Suwinet stelt hoge eisen aan de beveiliging. In 2009 oordeelde de Inspectie Werk en Inkomen nog dat de informatiebeveiliging in de keten van werk en inkomen niet op orde was. Vooral de situatie bij gemeenten liet te wensen over.

Het vervolgonderzoek naar de beveiliging van de gegevensuitwisseling maakt duidelijk dat gemeenten op dit moment nog niet kunnen aantonen dat er een passend niveau van beveiliging is om misbruik en oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Mede in het licht van de recente beveiligingsissues vindt de Inspectie SZW dit zorgelijk.

Informatie
De inspectie vindt verder dat gemeenten cliënten beter kunnen informeren over de verwerking van hun gegevens. Ook kunnen ze hen beter in staat stellen om gebruik te maken van hun informatie- en correctierecht. Dat wordt nog belangrijker bij de verdere invoering van authentieke basisregistraties. Mensen hebben weliswaar het recht hun gegevens in te zien en zo nodig te laten corrigeren, maar worden hierover onvoldoende geïnformeerd.

De informatie in de keten van werk en inkomen kan elektronisch in de systemen van de ketenpartners worden ‘ingelezen’. Dit biedt efficiency voordelen en vermindert de kans op fouten aanzienlijk. Toch komt het nog vaak voor dat informatie handmatig wordt overgenomen in de gemeentelijke systemen. Dit komt eerder door een gebrek aan samenwerking, dan door technische beperkingen.

De Inspectie SZW deed in 2011 onderzoek naar belemmeringen bij de elektronische uitwisseling van gegevens en naar de informatievoorziening aan de burger bij het aanvragen van WW- of WWB-uitkering. De inspectie rapporteert hierover in ‘Gegevensuitwisseling WWB/WIJ’.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.