Melding verwerking persoonsgegevens niet langer verplicht

0

Gemeenten hoeven geen melding meer te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als ze persoonsgegevens verwerken. Dit moet alleen nog als er sprake is van gegevensverwerking met een bepaald risico. Deze versoepeling loopt vooruit op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De meldplicht vervalt als de AVG op 25 mei 2018 van toepassing wordt, maar de AP handhaaft sinds 6 november niet meer. Vooruitlopend op de AVG komen er meer wijzigingen op de huidige regelingen die de AP binnenkort bekendmaakt.

Risico

De verwerking van persoonsgegevens met een bepaald risico, afkomstig uit artikel 31 van de Wet bescherming persoonsgegevens, moet nog wel gemeld worden. Het gaat dan om de verwerking van een persoonsnummer voor een ander doel dan waarvoor het specifiek bestemd is, zoals het koppelen van gegevensbestanden met behulp van het burgerservicenummer. De meldplicht blijft ook bestaan voor verwerking van persoonsgegevens uit heimelijke observatie, zoals met een verborgen camera, en voor verwerking van strafrechtelijke gegevens. Vervolgens doet de AP een voorafgaand onderzoek naar die gegevensverwerking.

DPIA

Na 25 mei 2018 zijn organisaties zelf verplicht met een data protection impact assessment (DPIA) te onderzoeken of een verwerking een hoog risico inhoudt voor rechten en vrijheden van de betrokkenen. Als dit het geval is en de gemeente geen maatregelen neemt of kan nemen om dit risico te beperken, dan moet de verwerking alsnog eerst worden voorgelegd aan de AP. In de periode tot aan 25 mei 2018 is het advies van de AP om bij nieuwe gegevensverwerkingen met een hoog risico te bekijken of een DPIA moet worden uitgevoerd.

Persoonsgegevens

De AVG legt de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat aan de nieuwe privacyregels voldaan wordt meer bij gemeenten zelf. Onlangs stuurde de AP nog een brief aan de VNG om gemeenten op privacyregels te wijzen bij de publicatie van persoonsgegevens van burgers. De waakhond ontving regelmatig signalen van mensen over de onterechte publicatie van hun persoonsgegevens door gemeenten via besluitenlijsten, raadsstukken, aanvragen en bezwaarschriften.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden