OPTA waarschuwt overheidssites om cookies

1

OPTA heeft 96 websites van overheidsinstaties er op gewezen dat ze niet aan de cookie-wet voldoen. De sites riskeren een boete van 450.000 euro

OPTA heeft 121 overheidsinstanties per brief geïnformeerd over de nieuwe cookiebepaling. OPTA heeft zich in eerste instantie op deze specifieke groep gericht, omdat zij een voorbeeldfunctie vervullen. Het gaat hierbij overigens niet alleen om websites van de overheid zelf, maar ook om sites die door burgers hiermee geassocieerd worden.

OPTA heeft 96 websites erop gewezen dat zij cookies plaatsen zonder te infomeren en/of toestemming te vragen. Zij moeten OPTA vóór 24 september laten weten hoe zij aan de wet gaan voldoen. Tien sites plaatsen alleen functionele cookies en vijftien sites helemaal geen. Om ervoor te zorgen dat deze sites ook in de toekomst blijven voldoen aan de cookiebepaling, zijn zij per brief geïnformeerd over de nieuwe regels.

5 Juni 2012 is de nieuwe cookiebepaling van kracht geworden. Kort gezegd moeten websites bezoekers informeren en toestemming vragen voordat zij een cookie of andere gegevens op bijvoorbeeld een computer, laptop of mobiele telefoon plaatsen of lezen. Dit hoeft niet voor cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website, aldus de wet. OPTA handhaaft deze bepaling en kan zo nodig boetes opleggen van maximaal 450.000 euro.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

  1. Op zich een goede regeling, wat mij betreft komt er ook nog een verbod zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming (en dan niet een kruisje aanklikken of erger een kruisje verwijderen) allerlei gegevens als surfgedrag, gegevens pc etc. te verzamelen.
    De keerzijde van het coockie-verbod is dat bedrijven acceptatie “afdwingen” omdat je bij weigering hetzij gedeelten van de site of de hele site niet kunt raadplegen. Wil je toch iets raadplegen dan wordt je gedwongen te accepteren. Ik heb wel mijn pc ingesteld dat coockies automatisch moeten worden verwijderd bij afsluiten, maar of dat afdoende is….