Onderwerp: Privacy

Burgerzaken
UWV en gemeente beveiligen Suwinet onvoldoende

Het UWV en de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben onvoldoende maatregelen getroffen om te zorgen voor een adequate beveiliging van de persoonsgegevens die met Suwinet worden uitgewisseld, zo blijkt uit onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens (CBP).