Onderwerp: Privacy

Privacy
Ook Utrechts datalek BSN’s

Door een datalek in het intranet van gemeente Utrecht zijn privacygevoelige gegevens van minimaal 5000 en maximaal 140.000 burgers begin dit jaar onbeschermd geweest.

1 2 3 4 5 13