Onderwerp: Privacy

Jeugdzorg
Nutsvoorziening: combineren is innoveren

Gemeenten, professionals en ouderorganisaties werken hard aan de kwaliteit van de jeugdzorg. De sleutel daartoe is de verbetering van de informatievoorziening. “We moeten informatie met elkaar kunnen delen.”

Privacy
College is niet gediend van wifi-tracking

Gemeente Utrecht vindt het niet in de haak dat bedrijf Citytraffic op zeker twee punten in de binnenstad voorbijgangers telt via hun mobiele telefoon. Ze heeft de kwestie voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

1 2 3 4 5 12