Onderwerp: Privacy

Jeugdzorg
Nutsvoorziening: combineren is innoveren

Gemeenten, professionals en ouderorganisaties werken hard aan de kwaliteit van de jeugdzorg. De sleutel daartoe is de verbetering van de informatievoorziening. “We moeten informatie met elkaar kunnen delen.”

1 2 3 4 5 12