Friese gemeenten richten ‘Taskforce Vergunninghouders’ op

0

24 Friese gemeenten, verenigd in de Vereniging Friese Gemeente (VFG), hebben hun brede steun uitgesproken voor de oprichting van een Friese Taskforce Huisvesting Vergunninghouders

De taskforce gaat inventariseren welke knelpunten en kansen er liggen bij de huisvesting van vergunninghouders en daar vervolgens concrete en snelle acties op zetten. Ook wil zij een aanpak om vergunninghouders zo snel mogelijk naar onderwijs en werk te begeleiden. Dit leidt tot een regionale aanpak huisvesting van vergunninghouders.

Tjeerd van der Zwan, burgemeester gemeente Heerenveen en voorzitter van de VFG, is voorzitter van de Taskforce.  Het plan is om een stuurgroep op te richten die zal bestaan uit een brede vertegenwoordiging van bestuurders van gemeentes, woningcorporaties en de provincie Fryslân. De taskforce wordt geadviseerd door de ambassadeur van Opnieuw Thuis en door het COA.

De Taskforce onderzoekt met onder andere het COA, Vluchtelingenwerk, Platform Opnieuw Thuis en onderwijsinstellingen hoe een bredere werkwijze ontwikkeld kan worden. Want uiteindelijk gaat het niet alleen om wonen, maar ook dat de vergunninghouders in staat worden gesteld om volwaardig in de maatschappij te participeren.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.