Onderwerp: Vergunningen

Bestuur
Intrekken vergunning prostitutieboten terecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht mocht de vergunning van Wegra Utrecht B.V. voor de exploitatie van ruim twintig prostitutieboten aan het Zandpad intrekken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (26 april 2016). Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk

Gemeenten
Gemeente bevoegd gezag bij Bodembescherming

Behalve aan de uitvoerings-AMvB’s van Omgevingswet wordt er in Den Haag momenteel ook hard gewerkt aan de zogenaamde “aanvullingswetten”: wetgevingstrajecten voor beleidsvelden die tezijnertijd ook in de Omgevingswet worden opgenomen.

Bouw
Blok past regelgeving woonboten aan

De ministerraad is akkoord met het voorstel van minister Blok die een aanpassing in de Woningwet doet die juridische onduidelijkheden in de bouwregelgeving wegneemt voor woonboten

Handhaving
Blok : crimineel weren uit wijk

Gemeenten moeten straks notoir overlastgevende en criminele woningzoekers kunnen weren uit een wijk, straat of complex waar sprake is van ernstige leefbaarheidsproblemen. Dat staat in een wetsvoorstel dat de mogelijkheden van de zogeheten ‘Rotterdamwet’ uitbreidt, dat door minister Stef Blok (Wonen) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

1 2 3 4 5 14