‘Impact Aanbestedingswet sterk onderschat’

0

De verplichtingen die horen bij de nieuwe Aanbestedingswet zijn ingrijpend, maar worden geregeld onderschat door inkopers. Waar moeten gemeenten rekening mee houden?

De impact van de wet, die volgende week van kracht is, wordt onderschat, is gebleken tijdens voorlichtingssessies bij expertisecentrum PIANOo. Daarom stelt directeur Ditmar Waterman van het inkoopbureau IJmond en Kennemerland in de nieuwsbrief van Tender dat het lang niet gek is wanneer ambtenaren nader geïnformeerd en getraind worden.

“De wet biedt een uitgelezen kans om als inkopers het werk verder op de kaart te zetten”, schrijft Waterman. “Niet door mensen bang te maken, maar door ze in te laten zien dat beter nadenken ook betere resultaten oplevert.”

Wijzigingen
Wat verandert per 1 april, als de wet van kracht is? Het is de bedoeling dat aanbestedende diensten hun keuzen vaker motiveren, wat moet zorgen voor meer transparantie. De Gids Proportionaliteit wordt verplicht; net als TenderNed. Op verzoek van ondernemers moeten aanbestedende diensten hun keuzen schriftelijk motiveren. Het onnodig samenvoegen van opdrachten mag niet meer. Et cetera.

De belangrijkste wijzigingen zijn hier te vinden >>

Evaluatie
Vooral het midden- en kleinbedrijf is enthousiast over de nieuwe wet. “Nog afgezien van de discussie of dit terecht is: overheden moeten met de wet aan de slag”, nuanceert directeur Waterman. Niet voor niets heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken al gezegd de wet over twee jaar te evalueren.

Hij zet de mogelijke knelpunten op een rij:

  • Naarmate de procedure zwaarder wordt, moet een gemeente met betere uitleg komen over de reden om hiervoor te kiezen, omdat ze hiermee inbreuk maakt op de uitgangsposities van de wet. “Over belangen van de overheid, namelijk concurrentiestelling (en daarmee gezonde overheidsfinanciën) wordt nauwelijks gerept.
  • Interne drempelwaarden zijn vervallen. Daarmee is het aan de inkoper om het veld van overwegingen aan te vullen.
  • Ook de keuze voor de laagste prijs en omzetcijfers moet worden gemotiveerd, mede vanuit de taak van de overheid zo goed mogelijk om te gaan met gemeenschapsgeld.

De lokale overheid moet weten wat ze doet en dit helder omschrijven. “Maar inkopers en ambtenaren zijn vaak doeners”, bleek Waterman tijdens de sessies van het expertisecentrum. Dat veel bepalingen niet erg helder zijn geformuleerd, maakt het ook niet eenvoudig om een duidelijke toelichting voor de gekozen procedure, aanbieder en prijs te geven. “Waar vroeger professionaliteit nog een doelstelling was, is het nu een verplichting.”
______________________________________________________________________________________________________
Kennislink: de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe Aanbestedingswet >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden