Nieuw: zonder frustraties aanbesteden

0

Minister Kamp wil inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van aanbestedingen in de praktijk, het beter aanbesteden.

Althans dat schrijft hij in de lang verwachte brief aan de Tweede Kamer. Kamp kondigt daarin de start van het traject Beter Aanbesteden aan. Een werkwijze waarbij aanbestedende diensten en ondernemers gezamenlijk de dialoog aangaan. Dit omdat uit de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 naar voren kwam dat de ervaren problemen rond aanbestedingen niet zitten in de wet zelf, maar in de toepassing van de aanbestedingsregels.

“In overleg met aanbestedende diensten en ondernemers is geïnventariseerd op welke wijze het beste invulling kan worden gegeven aan beter aanbesteden”, schrijft de minister. “Daaruit blijkt dat er veel kan worden gewonnen als ondernemers en aanbestedende diensten hun werkwijzen zodanig inrichten dat dit over en weer tot minder frustratie leidt. Zo wordt het maken van fouten in de aanbesteding door de aanbestedende dienst als één van de grootste ergernissen van het bedrijfsleven genoemd.”

[([002_609_rb-image-2784576.jpeg])]

Hoe beperk ik het risico op rechtszaken?

Dit en meer op de ‘Praktijkmiddag: De gewijzigde Aanbestedingswet in de dagelijkse praktijk’. Meer informatie >>

Kamp richt zich op de frustraties en drempels. Die moeten zoveel mogelijk verdwijnen. “Er is grote behoefte aan betere communicatie tussen aanbestedende diensten en ondernemers”, stelt Kamp. En daar heeft hij een oplossing voor binnen het nieuwe traject. “Ik start een werkwijze waarbij aanbestedende diensten en ondernemers gezamenlijk onder leiding van een aanjager de dialoog aangaan met als doel om de komende jaren samen concrete acties uit te voeren en zo te zorgen voor een verdere verbetering van de aanbestedingspraktijk.” Als aanjager heeft Kamp gekozen voor oud-VVD-Tweede Kamerlid Matthijs Huizing.

Regio
Het klinkt logisch het succes van de nieuwe aanbestedingswet ligt in handen van zowel de aanbestedende diensten als van de ondernemers. Samen zullen ze binnen de wettelijke kaders, tot een zo goed mogelijke praktijk moeten komen. “Dit betekent een regionale aanpak in combinatie met een landelijk overleg om ook de samenhang te kunnen bezien en de regio’s van elkaar te laten leren”, zo legt de minister uit. “De aanpak per regio maakt aandacht voor lokale situaties en wensen mogelijk. De afspraken, voorstellen of visies, die per regio worden gemaakt, worden vastgelegd in een akkoord waarin iedere partij binnen zijn eigen verantwoordelijkheid stappen zet.”

Hoewel de regio’s zelf kiezen welke afspraken zij maken over de verbetering  van de aanbestedingspraktijk heeft Kamp aan aanjager Huizing gevraagd een centrale rol op te pakken. Zijn taak is het om om aandacht voor beter aanbesteden te genereren en om het landelijk overleg op te zetten. Daarnaast moet hij de focus leggen op drie speerpunten:

  • het verbeteren van de beeldvorming rondom aanbesteden;
  • het verbeteren van kennis en kennisuitwisseling tussen ondernemers en aanbestedende diensten;
  • meer aandacht voor het beroep en vakmanschap van de inkoper

Kamp benadrukt dat dit een startpunt is om de praktijk van het aanbesteden soepeler te laten verlopen voor alle partijen.

[([003_968_rb-image-2784577.jpeg])]

Praktijkmiddag: De gewijzigde Aanbestedingswet

Leer in één middag:
– Wat de wijzigingen voor uw praktijk betekenen;
– Alles over de onderhandelingsprocedure;
– Praktische handvatten over hoe juridische risico’s te minimaliseren
Meer informatie >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden