Top 11: Taken voor inkoopmanagers

0

“Dé inkoopmanager bestaat niet”, is de conclusie. De functie wordt evenwel steeds belangrijker.

“Contractmanagement als geheel is een functie (waarin de contractmanager benoemd wordt), een rol (een verzameling taken) of een taak (een activiteit)”, staat in het onderzoek Contractmanagementnorm van adviesbureau Aeves (zie bijlage).

Ideaalbeeld
“De functie van contractmanager is momenteel veelal een ‘gecoördineerde’ functie. De rol en taken zijn – omdat contractmanagement nog niet formeel belegd is bij een persoon – nog verspreid over diversen lagen van de overheidsorganisaties.” Vaak wordt het contractmanagement er nog bij gedaan.

Toch bestaat er bij de respondenten voor het onderzoek wel een beeld van de ideale contractmanager. Deze is: resultaatgericht, integer, betrokken, overtuigend, klantgerichtheid, analytisch vaardig, omgevingsbewust, flexibel, en besluitvaardig. Niet mis, gezien de tien verschillende taken die horen bij dit werk:

• Ontwikkelen en onderhouden van leveranciersrelatie

• Beïnvloeden van contractrisico’s

• Evalueren en managen van claims en performance

• Beoordelen van contracten op onredelijke bedingen en valkuilen

• Beoordelen van contracten op doelmatig- en rechtmatigheid

• Opstellen van en onderhandelen over contracten

• Maken van make-or-buy-beslissingen

• Bewaken van de contractperformance

• Produceren van managementrapportages

• Optreden als intermediair tussen de organisatie en leverancier

• Begeleiden van uitbestedingstrajecten.

Het onderzoek komt tot de volgende norm: kies één contractmanager per 120 beheerde contracten. “Deze norm is een eenheid die organisaties ondersteunt bij de verantwoording van de benodigde contractmanagementcapaciteit, in relatie tot het actieve contractenbestand”, staat in het onderzoek.

Is het de norm daarmee voor alle organisaties in beton gegoten? “Nee, het is een basis, die per organisatie aangepast wordt.”

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.