Afspraken over dienstverlening Landelijke Voorziening WOZ

0

Het beheer en niveau van dienstverlening voor de Landelijke Voorziening WOZ zijn in een een overeenkomst vastgelegd.

‘Een mooie mijlpaal aan begin van het nieuwe jaar’, zo opende de Secretaris Generaal van het Ministerie van Financiën, Richard van Zwol, op maandag 7 januari 2013 de bijeenkomst ter ondertekening van de Dienstniveauovereenkomst (DNO) van de Landelijke Voorziening WOZ.

Deze DNO tussen het Ministerie van Financiën en het Kadaster bekrachtigt de afspraken die zijn gemaakt voor het beheer van de LV WOZ. Ook het niveau van de dienstverlening staat hierin transparant beschreven.De eerste keer dat er over een Landelijke Voorziening WOZ werd gesproken, dateert al weer van zo’n 4 à 5 jaar gelden, zo memoreerde Dorine Burmanje, voorzitter Directieraad van het Kadaster. ‘Maar’, voegde ze eraan toe’, dat is weer snel vergeten nu het resultaat er ligt. De aanwezigen benadrukten dat er het afgelopen jaar veel werk is verzet. Er werd een wederzijds vertrouwen uitgesproken en het Kadaster gaf aan dat zij het vertrouwen zullen waarmaken.

De LV WOZ is een centrale database waarin de gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties voor de WOZ terecht moeten komen, naast aanvullende informatie die voor bepaalde afnemers relevant is. Die afnemers, zoals bijvoorbeeld CBS, Belastingdienst, waterschappen en notarissen, kunnen door de komst van die voorziening op één centraal punt terecht, in plaats van bij ruim 400 gemeenten langs te moeten. Ook het inzien van de WOZ-waarde door burgers zelf, via MijnOverheid.nl, zal via de LV WOZ verlopen. Na een aanbesteding is de bouw inmiddels aan GouwIT gegund, die het systeem bij het Kadaster gaat realiseren.Jaarlijkse begroting
Naast het Kadaster en het projectmanagement LV WOZ was de Waarderingskamer als belangrijke stakeholder aanwezig bij de ondertekening. Het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en de meerjarenbegroting van het Kadaster voor de Landelijke Voorziening WOZ vindt plaats door de afnemers en bronhouders. Samen zijn zij vertegenwoordigd in de Waarderingskamer. Ook het wijzigingenbeheer van de LV WOZ valt straks onder de verantwoordelijkheid van de Waarderingskamer.Volgende mijlpaal: aansluiten in 2013
De ondertekening van de DNO is afgestemd op de volgende mijlpaal die er aan staat te komen, het in productie gaan van de LV WOZ in twee etappes in het eerste kwartaal van 2013. De uitdaging waar we vervolgens gezamenlijk voor staan, zo werd benoemd, is het aansluiten van alle gemeenten op de LV WOZ.

Een helder en op elkaar afgestemde communicatie en een gezamenlijke inspanning door zowel het ministerie van Financiën, de VNG, de Waarderingskamer en de gemeenten en hun softwareleveranciers moeten er voor zorgen dat in 2013 zoveel mogelijk gemeenten kunnen aansluiten op de LVWOZ.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden