Gemeenten krijgen inzicht in NSW-status

0

Het verkrijgen van de NSW-status (gebaseerd op de Natuurschoonwet) heeft gevolgen voor de WOZ-waardering. Voor de WOZ worden de landgoederen namelijk verminderd gewaardeerd. Dienst Regelingen moet informatie nu gaan delen met gemeenten.

Gemeenten moeten daarom tijdig op de hoogte zijn van een ingediend verzoek. Dit is vanaf nu mogelijk omdat het  Besluit Gegevensverstrekking Wet WOZ is aangevuld met de verplichting NSW-gegevens te verstrekken voor de waardebepaling en waardevaststelling.

De Dienst Regelingen die de NSW-verzoeken behandelt, beriep zich  op zijn geheimhoudingsplicht en was totnogtoe niet bereid de noodzakelijke informatie aan gemeenten te verstrekken.
Evenals de VNG vond de staatssecretaris van Financiën dit een onwenselijke praktijk. Om die reden is het Besluit Gegevensverstrekking Wet WOZ aangevuld met de verplichting om gegevens te verstrekken voor de waardebepaling en waardevaststelling.

Informatie over aanvragen
Als een NSW-aanvraag wordt gehonoreerd, wordt de NSW-status met terugwerkende kracht verleend tot de dag van aanvraag. Gemeenten werden tot op heden niet over de aanvraag en de toekenning geïnformeerd. Dit leidde ertoe dat een gemeente pas op aangeven van de belanghebbende zelf, tot toepassing van de specifieke voorschriften kon overgaan. Door deze praktijk kwam het voor dat de gemeente onherroepelijk vaststaande WOZ beschikkingen niet meer in overeenstemming kon brengen met de NSW-status. Met de aanvulling in het Besluit Gegevensverstrekking moet dit in de toekomst worden voorkomen.

Informatie over opbouw NSW-landgoed
Naast de status van de aanvraag, beschikt de Dienst Regelingen ook over informatie over de opbouw van het NSW-landgoed. Deze opbouw is van belang om te beoordelen of de status kan worden verleend. Doordat de voorwaarden voor de NSW-vrijstelling in de OZB iets afwijken van de voorwaarden in de NSW zelf, moeten gemeenten zelf de toepassing van de NSW-vrijstelling toetsen. Kennis van de informatie die bij de Dienst Regelingen beschikbaar is, voorkomt aan de zijde van de belanghebbenden onnodige administratieve handelingen. Deze informatie zal voortaan op verzoek van de gemeente moeten worden verstrekt door de Dienst Regelingen.

Nader overleg
De VNG zal op korte termijn contact opnemen met de Dienst Regelingen om nadere afspraken te maken over de verstrekking van de informatie. Informatie hierover verschijnt op vng.nl. Tot die tijd zullen gemeenten in individuele gevallen zelf inlichtingen moeten inwinnen bij de dienst Regelingen

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.