‘Gemeenten verdienen 200 miljoen te veel aan OZB’

6

Door vast te houden aan de macronorm voor de beheersing van de onroerende zaakbelasting (OZB), hebben gemeenten de afgelopen jaren veel meer belasting kunnen innen dan gerechtvaardigd was.

Alleen hierdoor betalen eigenwoningbezitters, eigenaren van bedrijfspanden en woningcorporaties in 2011 zo'n 200 miljoen teveel aan OZB. Dit stelt Vereniging Eigen Huis op basis van haar jaarlijkse onderzoek naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten.

De macronorm, die de groei van de gemeentelijke OZB moet beheersen, is vier jaar geleden gebaseerd op de toenmalige verwachting van 2% economische groei per jaar. Omdat de macronorm nooit naar beneden is bijgesteld in verband met de opgetreden economische krimp, kregen gemeenten jaar op jaar meer ruimte om hun OZB opbrengsten te vergroten.

Eigen Huis is stellig: “Doordat gemeenten en het rijk zijn blijven vasthouden aan een schijnwerkelijkheid van economische groei heeft de macronorm zichzelf gediskwalificeerd. De norm moet daarom dringend worden vervangen door een maximering van de jaarlijkse stijging van de OZB-tarieven.”

“Het valt wel mee met die lastenstijging”, aldus Rik Buddenberg, voorzitter van de commissie-Financien van de VNG, op Radio 1. “Wij hebben ten aanzien van de macronomr afspraken gemaakt met de minister van financiën.  De lastenontwikkeling is zelfs nog binnen die macronorm gebleven. We hebben zelfs een compliment gehad van het ministerie dat we ons zo netjes aan de afspraak hebben gehouden.”

Beperkte stijging gemeentelijke woonlasten

Vereniging Eigen Huis onderzocht de woonlasten in 103 gemeenten. In ruim 75% van de onderzochte gemeenten stijgen de woonlasten, terwijl de lasten in 22% van de gemeenten dalen.

De totale gemeentelijke woonlasten stijgen volgend jaar beperkt. Gezinnen gaan gemiddeld 1,7% meer betalen en alleenstaanden 1,9%. De onroerende zaakbelasting (OZB) gaat gemiddeld iets meer dan 3% omhoog, de rioolrechten stijgen met een kleine 5% terwijl de afvalstoffenheffing met ruim 1% daalt.

“Een gemeente die de OZB opbrengst op gelijk niveau wil houden, zal een dalende woningwaarde compenseren met een hoger belastingtarief”, concludeert de vereniging. “Bovenop deze WOZ-compensatie komt een extra tariefstijging die resulteert in een 3% hogere OZB-aanslag.”

Uit het onderzoek: stijgers en dalers

Ook dit jaar zijn er weer enkele opvallende uitschieters. De grootste OZB-stijgingen komen voor in de gemeenten Koggenland (NH, + 27,8%) en Bunschoten (Ut, + 25,8%).

De tien volgende gemeenten waar de OZB aanslag sterk stijgt zijn:

 1. Waalre (NB, +15,8%)
 2. Terschelling (Fr, + 11,8%)
 3. Rhenen (Ut, +11,5%)
 4. Midden Delfland (ZH, +10,5%)
 5. Boxmeer (NB, +10%)
 6. Wijdemeren (NH, +9,5%)
 7. Oudewater (Ut, +9,2%)
 8. Asten (NB, +9,1%)
 9. Groningen (Gr,+ 9%)
 10. Montferland (Gld, +9%).

De grootste daling van de OZB wordt gemeten in de Zuid-Hollandse gemeente Westvoorne (- 12,7%) De vijf volgende gemeenten die de OZB tarieven  verlagen zijn:

 1. Enkhuizen (NH, – 11,8%)
 2. Hilversum (NH, -6,7%)
 3. Arnhem (Gld, -1,8%)
 4. Aa en Hunze (Dr, -1,2%)
 5. Oegstgeest (ZH, -0,9%)

Over Auteur

6 reacties

 1. En zo worden wij altijd weer te pakken genomen en moeten wij weer betalen maar over de uitgaven krijgen wij geen inzag of zeggenschap.

 2. Het is knap dat veh de toekomst kan voorspellen. Veel gemeenteraden moeten immers nog een besluit nemen over de tarieven.
  VEH pretendeert dat het weet wat ?rechtvaardig? is. Dat is interessant. Zeker omdat in de periode mei 2006 – 2011 de veh-tarieven 16 % duurder geworden. De inflatie lag in die periode een stuk lager. De pot verwijt de ketel. Voor een verifieerbaar onderzoek kan je inderdaad beter terecht bij het coelo. De cijfers zijn dan nog eens wetenschappelijk tot stand gekomen. Het zoveelste woonlastenonderzoek van nu veh levert alleen maar verwarring op. En is niet netjes ten opzichte van de vele gemeenteraden die in het democratisch proces tarieven voor 2011 nog moeten vaststellen.

 3. pietje precies op

  Geen inzage? Lees de raadsvoorstellen, die zijn openbaar!
  Geen zeggenschap? Wordt meestal geroepen door mensen die nooit te stemmen gaan omdat ze menen dat hun stem niets uitmaakt!
  We leven (gelukkig) in een democratie.

 4. De vereniging van huiseigenaren vergeet te kijken naar het stelsel dat in veel gemeenten is ingevoerd: om een gelijke opbrengst te genereren worden de tarieven aangepast aan de woz waarde. Daalt de woz waarde, dan stijgen de tarieven wat meer, stijgt de woz waarde dan dalen de tarieven. Veel gemeenten stellen de tarieven overigens pas eind deze maand vast. Per saldo wordt niet meer betaald dan de inflatie correctie. Lekker goedkoop scoren dus van de veh.

 5. Kees Kleinhout op

  Demagogie en Goedkoop Scoren is vermoedelijk de wapenspreuk van de VEH. Dat en het niet reageren op kritiek is jaren geleden al de reden geweest om mijn lidmaatschap te betreuren en op te zeggen. Daar wil ik niet bijhoren.

  Zoveel planken misslaan bedreigt de indruk over de kwaliteit van de overige diensten. Uiteindelijk schieft de VEH wel in eigen voet.

  Zo is inmiddels is het ongelijk van de VEH bevestigd door een onderzoek van het COELO en RTLnieuws: Daaruit blijkt het volgende:
  “In theorie is belastingverhoging een manier om gemeentelijke financi?le problemen het hoofd te bieden. Gemeenten kiezen daar niet voor, zo blijkt uit COELO-onderzoek in samenwerking met RTL-Nieuws.

  Gemeenten verwachten in 2011 gemiddeld een stijging van de ozb-opbrengst van 1,5 procent, oplopend tot 1,6 procent in 2012. Dit levert in 2011 per inwoner ? 2,70 op, oplopend tot ? 2,90 in 2012. Het gaat dus om geringe bedragen.”

  Lees het hele artikel achter de link: http://www.coelo.nl/bezuinigingen.html