Huizenprijs omlaag, ozb omhoog

4

De meeste woningbezitters moeten komend jaar, ondanks dat de waarde van hun huis is gedaald, meer onroerendezaakbelasting (ozb) betalen.

Hoewel de gemiddelde woning 3,4 procent goedkoper is geworden, stijgt de ozb gemiddeld met 3,9 procent. Dat blijkt uit een steekproef van de Vereniging Eigen Huis onder 119 gemeenten.

Uit de steekproef blijkt ook dat de rioolheffing stijgt, namelijk met gemiddeld 4,3 procent. De afvalstoffenheffing daalt licht, maar niet genoeg om de stijging van de andere belastingen te compenseren. Een gemiddelde huiseigenaar zou de gemeentelijke lasten volgend jaar met 2,2 procent zien stijgen. Een gemiddeld gezin met een eigen huis is dan 684 euro aan gemeentelijke lasten kwijt, veertien euro meer dan vorig jaar.

Lasten

De stijging is het grootst in Laren, waar een gezin volgens de vereniging volgend jaar 107 euro meer kwijt is. Daarna volgen Schiedam (67 euro) en Rotterdam (57 euro). In Veldhoven dalen de lasten het hardst, met 7,2 procent. Een Veldhovens gezin betaalt volgend jaar 533 euro aan de gemeente, 41 euro minder dan dit jaar.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt dat het wel meevalt. Over de hele linie is de stijging bescheiden, zeker als rekening wordt gehouden met de bezuinigingen vanuit het rijk waar zij mee te maken hebben.

Over Auteur

4 reacties

 1. Vereniging Eigen Huis bestaat vooral uit een aantal klaagmuren.
  De gemeente moet ergens zijn geld vandaan halen. Het komt niet uit de lucht vallen en spontaan bijdragen gaat de gierige en klagende Nederlander slecht af. Dus moet je belasting heffen. De WOZ is een voorbeeld hoe je dat rechtvaardig kunt doen. Geen gemier over wat een woning waard is want dat verschilt per persoon ook de burger kan er ’s ochtends een andere mening op na houden dan ’s middags. Daarom is gekozen voor de prijzen van de gerealiseerde verkopen of daarvan afgeleide taxaties.
  Omdat je die gegevens alleen maar uit het verleden kan halen, moet je wel een peildatum in het verleden hebben. Gemiddels anderhalf jaar terug om het systeem werkbaar en efficient te houden. Heel logisch allemaal, maar voor Vereniging Eigen Huis weer het moment om een publieke huilbui te doen. Slecht voor het eigen imago, slecht voor het overheidsimago, terwijl de belastingbetaler er geen ene moer mee op schiet. Ik stel gemeente.nu voor om persberichten van VEH voortaan links te laten liggen. Niet meer serieus nemen a.u.b.

 2. Toen de huizenprijzen stegen en dus de WOZ-tarieven lager werden vastgesteld om ongeveer dezelfde opbrengst te houden, hoorde je de Vereniging Eigen Huis niet. Overigens ben ik van mening dat we helemaal terug moeten naar de vroegere oppervlaktegrondslag in plaats van de waardegrondslag voor de OZB. Die oppervlaktegrondslag is tenminste objectief vast te stellen. Het zou ook enorm veel taxateurs uitsparen. Maar dan moet de wet wel even gewijzigd worden.

 3. Helemaal met Jan eens. Niet de waarde van huizen is bepalend. Het gaat om de obbrengst voor de gemeente. De WOZ waarde is slechts de verdeelsleutel van de lasten. En voor de individuele burger is het een P maal Q verhaal. Als de prijs van het huis zal het tarief tegengesteld varieren. Zo blijft alleen de index (inflatie) als reele stijging over.
  En inderdaad, Jan, We zouden naar een objectief meetsysteem over moeten. Dat is aan iedreen uit te leggen en geen onderwerp van interpretatie, inschattingen en discussies. Oppervalkte is een mooie maat maar ook de inhoud van een woning in m3 oid.

 4. Mark Spetter op

  Zolang de WOZ nog gebaseerd is op de waarde van de woning zou er een differentiatie naar de mate van energiezuinigheid moeten komen. Als je nu energiezuinige maatregelen neemt (isolatie, zonnepanelen etc) wordt je huis meer waard, stijgt de WOZ en ga je meer OZB betalen.
  Differentieer b.v. naar Energielabel: A-label laagste percentage, G-label het hoogste. Stapsgewijs invoeren en over de jaren strenger maken. Een gedeeltelijke vrijstelling kan ook.
  Oproep aan de Gemeenten dus om hier creatief in te zijn. Dan ondersteunen ze meteen de overheidsdoelstellingen van CO2-reductie.