Samenwerking belastingen met eigen Woz-ambtenaar

1

Door een wetswijziging is het per januari 2012 mogelijk bij een belastingsamenwerking een eigen ambtenaar voor de Wet waardering onroerende zaken aan te wijzen (Woz) door het openbaar lichaam.

Voor hun samenwerking op het gebied van beslastingen en de Woz kunnen gemeenten een gemeenschappelijk regeling treffen en daarvoor een openbaar lichaam instellen. De ambtenaren van dit lichaam kunnen door de wetswijziging dan de bevoegdheden krijgen voor de heffingen, invorderingen, et cetera. 

VNG

De wijziging komt uit de koker van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Momenteel kunnen bevoegdheden voor de Woz allen omslachtig worden toebedeeld aan een ambtenaar van het openbaar lichaam. De medewerker werd door een op meerdere colleges aangesteld als lokale heffingsambtenaar en daarna door alle samenwerkende gemeenten als Woz-ambtenaar  

Het gaat om een toevoeging aan artikel 30 van de Woz. Hier wordt een nieuw, achtste lid aan toegevoegd, vergelijkbaar met artikel 232, lid 4 van de Gemeentewet.

Over Auteur

1 reactie

  1. Beste, waarom weer een andere instelling erbij waarom geen mensen weg en de belasting laten innen door de belasting dienst.
    Versnippering kost meer. de burger betaald.

    Jop

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden