‘Vreemde tariefverhogingen grafkosten’

5

Uit een vergelijking van de kosten voor gemeentelijke begraafplaatsen blijkt dat er flinke tariefverhogingen zijn geweest. Ook de verschillen zijn erg groot.

Bodegraven is de uitschieter met een tariefverhoging van 35 procent. In deze gemeente betaal je 6.176 euro voor 30 jaar. Hiermee staat Bodegraven zowel in de top-10 van grootste stijgers als in het top-10 van duurste gemeenten om iemand te begraven.

Grote verschillen 

Littenseradiel is de meest voordelige gemeente, stelt DELA, die de prijzen in kaart bracht. Hier gaat het om 456 euro voor 20 jaar. Het verschil tussen de goedkoopte en duurste gemeenten in bijna 6000 euro.

De uitvaartcoöperatie vergeleek de tarieven in 285 gemeenten. Slecht drie gemeenten verlaagden hun tarieven, in Moordrecht zelfs met 30 procent.

Over Auteur

5 reacties

  1. En toch kan dat. De ene gemeente heeft meer kosten moeten maken dan de andere, bijv. door de grondgesteldheid, het al dan niet afgeschreven zijn van gebouwen etc. En alle gemeenten gaan nu streven naar kostendekkendheid. Dat was vroeger ook wel eens anders. Die inhaalslag moet ook worden gemaakt.

  2. Dat betekent dus voor Bodegraven iets meer dan 25 euro per maand, dus ongeveer 85 cent per dag. Zo bezien is het m.i. nu ook weer geen fortuin

  3. Menne Kamminga op

    bezuinigingen worden aangevoerd als reden om alle kosten inzake de producten ‘wegen/paden onderhoud’ bomenbeleid, groenbeleid en zelfs het waterbeleid in de vorm van onderhoud aan sloten toe te kennen aan diegenen die ‘gebruik’ maken van de faciliteit begraafplaats. Ik neem aan dat een dergelijke gedragslijn zich in de toekomst ook doorzet ten aanzien van sportaccommodatie en dat burgers die er voor kiezen om in een wterrijk of boomrijk deel van hun gemeente te gaan wonen. Kortom gemeenten maken zich belachelijk in hun streven tot samenhorigheid wat voorlopig goed tot uiting komt in stijgende kosten voor het begraven en plaatsen van urnen en het verstrooien van as op een begraafplaatst (in principe).

  4. Het is eigenlijk niet fatsoenlijk dat er bij zo’n gevoelig onderwerp, als grafrechten van zulke uiteenlopende tarieven sprake is. Het zou daarom, beter zijn als daarvoor centraal, een redelijk eenheidstarief voor zou worden vastgesteld.

  5. Nadat heel veel gemeenten grote verliezen hebben geleden – en nog lijden – met (bouw)gronden menen ze nu iets waardevasts gevonden te hebben. Geen grond meer tot ongerustheid, een prima melkkoetje!
    Zo zie je maar: de dood is zo gek nog niet!!