Winkeliers willen af van lokale belastingen

1

Detailhandel Nederland pleit ervoor om de lokale lasten voor winkeliers te verlagen en reclame- en precariobelasting volledig af te schaffen. Winkeliers vinden deze gemeentelijke belastingen ‘niet meer van deze tijd’.

Dat zegt Detailhandel Nederland in haar verkiezingsbrochure voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. ‘De opstelsom van de diverse lokale lasten lopen flink op. Wij roepen gemeenten op winkeliers te ontzien’. De lokale belastingen voor bijvoorbeeld naamborden, lichtbakken, luifels en uitstallingen zijn volgens de winkeliersvereniging niet uit te leggen, leiden tot ergernis onder winkeliers en zijn tijdrovend om te controleren. De organisatie ziet liever dat het onderwerp reclame geregeld wordt via een reclamenota, reclamerichtlijnen of het instellen van een bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Dolf Kloosterziel van Detailhandel Nederland: “Voor een simpel reclamebord moeten winkeliers soms al honderden euro’s per jaar afdragen aan de gemeente. Dit is natuurlijk niet meer van deze tijd. Reclameborden, luifels en uitstallingen zijn onderdeel van het hebben van een winkel. Aangezien een grote stad als Amsterdam al is gestopt met de reclamebelasting, hebben andere steden geen excuus meer om dat voorbeeld niet te volgen.” De winkeliers pleiten ervoor om de reclame- en precariobelasting volledig af te schaffen.

OZB

Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is de ozb-afdracht voor winkeliers in 77 procent van de gemeenten meer verhoogd dan met de inflatie. In 152 gemeenten gaat het om een stijging van minstens 10 procent, komt uit berekeningen. Detailhandel Nederland maakte een analyse van de winkelierskosten op basis van de monitor 2017 van COELO. Een winkelier is volgens deze cijfers dit jaar in Groningen met een gemiddeld bedrag van 3474  kwijt aan ozb en in Texel 509 euro.
Volgens COELO moeten deze cijfers wel enigszins genuanceerd worden: “Wij herkennen dit niet. Op 24 maart hebben wij de Atlas van de lokale lasten uitgebracht. Daaruit blijkt dat het tarief voor niet-woningen gemiddeld 1,5 procent stijgt. Hierbij houden wij rekening met de ontwikkeling van de woz-waarden van gemeenten. Als deze daalt dan passen gemeenten het ozb-tarief naar boven aan om te voorkomen dat de ozb-opbrengst verandert als gevolg van veranderende woz-waarden. Doe je dit niet dan kom je op onrealistische stijgingspercentages die geen winkelier betaalt.”

Gemeenteraadsverkiezingen

Detailhandel Nederland hoopt dat het nieuwe kabinet een rol kan spelen in de afschaffing van reclame- en precariobelasting en vindt dat het maximale ozb-tarief meer zou moeten meebewegen met het economisch tij. “Daarnaast kan de plaatselijke politiek natuurlijk ook zelf maatregelen nemen door de belastingverordeningen aan te passen. De komende gemeenteraadsverkiezingen bieden hiervoor de uitgelezen kans. Gemeenteraadsleden kunnen een verbeterd belastingbeleid onderdeel maken van de nieuwe coalitieakkoorden die volgend jaar worden gesloten,” aldus Kloosterziel.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Avatar

    De opbrengsten van de reclamebelasting worden (na aftrek van perceptiekosten) in veel gemeenten beschikbaar gesteld als subsidie voor de winkeliersvereniging (ondernemersfonds). In onze gemeente (Opsterland) heeft de winkeliersvereniging zelf gevraagd om reclamebelasting in te voeren.
    Detailhandel Nederland doelt toch niet op dit soort situaties??

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden