WOZ-waarde voor huurders nog niet van belang

1

Het woningwaardestelsel zal niet eerder dan 1 oktober worden ingevoerd en is in 2015 alleen van belang voor nieuwe huurders.

De WOZ-waarde gaat in de toekomst circa 25% van deze maximaal redelijke huurprijs bepalen. Wanneer dit nieuwe woningwaarderingsstelsel (wws) van kracht is, heeft ook de huurder van een woning weer een belang bij de WOZ-waarde en heeft dan ook “recht” op het ontvangen van een WOZ-beschikking om hier tegen bezwaar te maken. De Minister heeft de steun van de Tweede Kamer voor deze plannen.

De Kamer wil dat deze wijziging van het wws pas op 1 oktober 2015 in werking treedt. De motie waarin dit uitstel van de invoering wordt gevraagd is zeer ruim ondersteund door de Tweede Kamer. De Minister heeft ook aangegeven dat hij deze voorkeur van de kamer zal uitvoeren. Dat betekent dat de reguliere huurverhogingen in 2015 (per 1 juli 2015) nog niet vallen onder dit nieuwe regime.

In 2015 hebben de huurders van woningen dan ook in de meeste gevallen nog geen belang bij de WOZ-waarde. Alleen bij nieuwe huurcontracten in het laatste kwartaal van 2015 kan de WOZ-waarde van belang belang zijn voor de huurder, wanneer deze de huur en ook de maximaal redelijke huur te hoog vindt.

Er is in 2015 dan ook geen reden om een andere werkwijze te hanteren wat betreft het verzenden van WOZ-beschikkingen aan huurders van woningen dan in voorgaande jaren. Wanneer in de loop van 2015 de wijziging van het wws definitief in regelgeving is vastgelegd zal het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemeenten nader informeren.

Over Auteur

1 reactie

  1. Met stijgende verbazing heb ik kennis genomen van uw standpunt dat huurders in 2015 nog geen belang hebben bij het verkrijgen van informatie over de woz waarde van de door huurder gehuurde woonruimte, tenzij de huur ingaat op of na 01 oktober 2015.

    Ik ben van mening dat hierdoor de rechtsgelijkheid wordt geschonden van de bestaande huurder van een gehuurde woonruimte ook de bestaande huurder heeft een belang te weten of de door haar/hem maandelijks te betalen huur in overeenstemming is met nieuwe wetgeving, ook al is de wet nog niet in werking getreden.

    Ook stoort het mij in het bijzonder dat de informatie is geclassificeerd onder de tab ‘dienstverlening’, ik acht deze handelwijze in strijd met behoorlijk bestuur en een schoffering door de overheid van alle huurders van woonruimte.

    Hoogachtend,

    H. Edel