Bewijs van Goede Dienst verbetert dienstverlening

0

Gemeenten die hebben deelgenomen aan het meetinstrument Bewijs van Goede Dienst, hebben hun dienstverlening aan ondernemers sterker verbeterd dan gemeenten die dit niet hebben gedaan.

Bovendien zijn de ondernemers in deze gemeenten enthousiaster over de gemeentelijke prestaties. De meerderheid van de gemeenten die een Bewijs van Goede Dienst heeft behaald, overweegt om een tweede keer een meting uit te voeren. Dit blijkt uit onderzoek naar de effectiviteit van het Bewijs van Goede Dienst dat in opdracht van KING door Lexnova Advies en Onderzoek werd gehouden onder gemeenten en ondernemers.


Objectieve kwaliteit dienstverlening verbeterd Het Bewijs van Goede Dienst is een meetinstrument waarmee gemeenten hun dienstverlening aan ondernemers onder de loep nemen. Het instrument meet de prestaties van gemeenten op verschillende gebieden. Gemeenten die het certificaat Bewijs van Goede Dienst hebben behaald, laten in het onderzoek een hogere score zien op drie onderdelen: gemaakte afspraken over de behandeling van klachten, actuele informatie op de website en afspraken dat vergunningen sneller worden behandeld.

Daarnaast hebben gemeenten met een Bewijs van Goede Dienst in drie jaar tijd een inhaalslag gemaakt ten opzichte van andere gemeenten. Vooral op het gebied van het digitale bedrijvenloket hebben gemeenten een sprong gemaakt. Circa 60% van de gemeenten heeft nu een dergelijk loket, terwijl dit drie jaar geleden voor gemeenten met een Bewijs van Goede Dienst nog maar 16% was.

Hogere tevredenheid ondernemers na deelname

Uit het onderzoek blijkt ook dat de tevredenheid van ondernemers over de dienstverlening hoger is in gemeenten die een Bewijs van Goede Dienst hebben dan in andere gemeenten. Zo zijn ze positiever over het hebben van een aanspreekpunt in de gemeente, over de informatie op de website, over de structurele overleggen met het bedrijfsleven en over investeringen in voorzieningen voor ondernemers. Wel blijkt dat gemeenten positiever oordelen over de gemeentelijke dienstverlening dan ondernemers, Gemeenten positief over meetinstrument Het overgrote deel van gemeenten die hebben deelgenomen aan het instrument is (zeer) positief. De meerderheid van de gemeenten die een Bewijs van Goede Dienst heeft behaald, overweegt om een tweede keer een meting uit te voeren.

Evaluatieonderzoek

Het onderzoek werd begeleid door een team van medewerkers van KING, Agentschap NL en het Ministerie van Economische Zaken. Het onderzoek is uitgevoerd onder 128 gemeenten (69 met een Bewijs van Goede Dienst). In totaal namen bijna 1300 ondernemers deel aan het onderzoek (700 in gemeenten met een Bewijs van Goede Dienst).

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden