Opinie ‘Denk eens wat vaker aan de lokale ondernemer’

1

Sluit aan bij de wensen van ondernemers. Een goede samenwerking en communicatie tussen bedrijven en gemeenten kan in deze tijd een verschil maken.


– Column –


De brief lag op de deurmat. ‘Vanaf volgende week gaan we de vuilnis op een andere wijze ophalen’, stond er in. ‘Uw bedrijfsafval dient u in een gesloten container aan te bieden op daarvoor aangewezen locaties.’ Karla Veenhuis*, onderneemster in de binnenstad, ziet zich door deze brief van de gemeente met een probleem geconfronteerd. In of rond haar kledingwinkel is helemaal geen plaats voor een container. Wat kan er in deze situatie anders?

Voordat een beleid definitief wordt vastgesteld, kan een gemeente anno 2013 het beste haar beleid aan ondernemers voorleggen. Gelukkig gebeurt dat op veel terreinen steeds vaker. Er zijn voorbeelden van gemeenten (zoals Bergambacht, Zoetermeer en Delft), die samen met bedrijven nadenken over verbeteringen in de dienstverlening, en het gezamenlijk oplossen van problemen. Bij ondernemers kan dat veel frustratie voorkomen.

Twee gezichten
Toch is bij gemeenten in een groot aantal gevallen nog sprake van een linker- en een rechterhand, die van elkaar niet weten wat ze aan het doen zijn. De ene gemeentelijke afdeling wil graag dat de ondernemer werklozen aan een baan helpt, terwijl een andere afdeling van diezelfde gemeente talmt met het afgeven van een extra parkeervergunning. Dezelfde ondernemer krijgt op die manier twee gezichten te zien van de gemeente.

Daar komt bij dat veel gemeenten geen aanspreekpunt voor bedrijven meer in dienst hebben. Simpelweg omdat de bedrijfscontactfunctionaris is wegbezuinigd. De kans dat een ondernemer in één keer goed geholpen wordt, daalt zo aanzienlijk.

Daarmee rijst de vraag of Nederlandse gemeente de noden van haar lokale ondernemers voldoende in beeld heeft.

Weet de gemiddelde gemeente hoeveel vergunningaanvragen er afgelopen jaar met succes door bedrijven zijn aangevraagd? Weet het hoeveel gegronde bezwaarschriften door bedrijven zijn ingediend, of hoeveel telefonische vragen er binnenkwamen van bedrijven die zich willen vestigen in de gemeente? En heeft de gemeente die telefoontjes adequaat beantwoord, of moest de ondernemer in kwestie dan een paar keer bellen om een antwoord te krijgen? Of vestigde de ondernemer zich dientengevolge… elders?

Inspiratie
Het is een lastige tijd, en binnen het gemeentehuis zijn er over het algemeen weinig handen om het verschil te maken. Toch is het ook een leuke tijd, zeker als gemeenten samen met ondernemers nadenken over verandering. Het kan inspirerend zijn. Wat valt er te winnen als afdelingen meer samenwerken ten behoeve van de ondernemer? Bedrijven zijn, indien er een appèl op ze wordt gedaan, bereid om mee te denken. Wat kan er beter aan de website van de gemeente? Op welke momenten wil het bedrijf over beleid worden geïnformeerd?

Een goede samenwerking en communicatie tussen bedrijven en gemeenten kan in deze tijd een verschil maken. Een goed imago van een gemeente trekt bedrijven aan, en bovendien vermindert het de leegstand. Met andere woorden: wil je dat ondernemers voor banen zorgen? Kijk dan of de ondernemer bij vragen aan de gemeente snel geholpen wordt! Sluit aan bij de wensen van de ondernemer  als het om (regionaal) vestigingsbeleid gaat en regionaal arbeidsmarktbeleid. Daar heb je als gemeente veel baat bij.

En Karla Veenhuis? Het is voor haar te hopen dat de gemeente begrip zal hebben voor haar situatie. Net als voor veel van haar collega’s.

 

* Karla Veenhuis is een gefingeerde naam
___________________________________________________________________________________________
Over de Auteur:
Aisia Okma is projectleider


Bewijs van Goede Dienst

, een programma dat wordt uitgevoerd door KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten).

Over Auteur

1 reactie

 1. Wim van der gugten op

  Natuurlijk denken die ambtenaren aan de ondernemers, zij minachten de ondernemers omdat zij zichzelf superieur vinden.
  En wat kun je dan beter doen dan de ondernemers in alles dwars zitten en schade berokkenen.die incapabele ambtenaren in Katwijk – Rijnsburg hebben tenminste de laatste 10 jaar niet anders gedaan.
  Bij mij is de schade veroorzaakt door ambtenaren 350 duizend EUR
  Maar bij andere bedrijven moet dit in de miljoenen EUR lopen.
  En voor de beheerder van deze site ,het is effectiever een onderzoek te starten naar misdragingen van bedoelde ambtenaren , dan deze reactie van mij te verwijderen

  Reactie vd Redactie:
  Beste mijnheer Van der Gugten. Deze website is niet bedoeld om persoonlijke kwesties uit te vechten. Verder tolereren we het niet als mensen direct of indirect beledigende opmerkingen plaatsen. Ook repeterende opmerkingen en ‘off topic’ opmerkingen zijn hier niet op zijn plaats. Een kritische discussie daarentegen moedigen wij ten zeerste aan.

  Vr grt, de redactie

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden