26 Gemeenten keren zich tegen schaliegas

0

Uit een inventarisatie van Milieudefensie blijkt dat steeds meer Nederlandse gemeenten zich 'schaliegasvrij' verklaren en aangegeven dat ze geen medewerking verlenen aan boringen naar het omstreden gas.

Sinds augustus 2011 hebben al 26 gemeenten deze stap genomen. Milieudefensie is blij dat lokale overheden zich verzetten tegen de (proef-)boringen omdat er grote risico's voor mens en milieu aan kleven, en doet zaterdag mee aan een protestbijeenkomst tegen schaliegas in Utrecht.

Brabant en Gelderland
De inventarisatie van Milieudefensie is gebaseerd op schriftelijke bronnen, zoals collegebesluiten en door gemeenteraden aangenomen moties. De gemeenten bevinden zich in het hele land, met als zwaartepunt de provincies Brabant en Gelderland, waar tot nu toe de meeste opsporingsvergunningen voor schaliegas zijn uitgegeven. Naast kleinere gemeentes zoals Diemen en Tholen gaat het ook om steden als Arnhem, Nijmegen, Lelystad en Zwolle.

Klimaateffecten

De winning van schaliegas is omstreden omdat de boringen kunnen leiden tot aardbevingen en vervuiling van grond- en drinkwater. De klimaateffecten kunnen nog negatiever uitpakken dan bij kolen. Bovendien is schaliegas een fossiele brandstof, die niet past in de noodzakelijke overstap naar duurzame energie.

Moratorium op proefboringen
Op 5 september werd bekend dat het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie meer tijd nodig heeft voor onderzoek naar de risico’s van (proef)boringen naar schaliegas. (Demissionair) Minister Verhagen meldde de Tweede Kamer dat het onderzoek op zijn vroegst halverwege volgend jaar gereed zal zijn en kondigde een moratorium af: tot medio 2013 mogen geen (proef)boringen naar schaliegas of het daaraan verwante steenkoolgas gedaan worden. Geert Ritsema van Milieudefensie: “De toezegging van Verhagen betekent geenszins dat het gevaar geweken is. Het is onduidelijk hoe de uiteindelijke beslissing onder een nieuw kabinet en een nieuwe Tweede Kamer uitvalt. Wij roepen daarom alle gemeente- en provinciebesturen op om zich ook alvast schaliegasvrij te verklaren en hun medewerking aan boringen te weigeren, vooral als in hun gebied door het Rijk opsporingsvergunningen zijn uitgegeven, of als dergelijke vergunningen zijn aangevraagd.”

Grondwaterverontreiniging
De 26 gemeenten die dat al deden, hebben verschillende motieven voor hun verzet. Zo vreest Zwolle grondwaterverontreiniging en wil Arhem voorkomen dat boringen ten koste gaan van een Natura 2000 gebied. Opvallend veel gemeenten (waaronder Diemen, Lingewaard, Haaren, Sint Michielsgestel, Veldhoven en Zwolle) vinden de exploitatie van een fossiele energiebron niet passen in hun milieubeleid of het streven van de gemeente om energie duurzaam op te wekken.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden