40 Procent ouderen vreest keukentafelgesprek

1

40 Procent van de ouderen onzeker over de hulp die ze per 1 januari van de gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo. Ouderenorganisatie ANBO geeft tips om het gesprek voor te bereiden.

Drie kwart van de senioren die hulp nodig hebben, wacht nog op een keukentafelgesprek met hun gemeente. Dat blijkt uit de enquête van ouderenorganisatie ANBO. Van de 25 procent die al een gesprek heeft gehad, had ruim de helft geen probleem met het verloop van het keukentafelgesprek.

Zo’n 40 procent van de ouderen kijkt op tegen het keukentafelgesprek. Vooral omdat ze denken dat gemeenten zullen bezuinigen en daarom al vóór het gesprek vast staat welke hulp ze wel of niet krijgen.

Zorg op maat

Dat wordt duidelijk in een enquête die belangenorganisatie ANBO heeft gehouden onder ruim 2300 senioren. “Wij zijn blij dat senioren niet opzien tegen het keukentafelgesprek. Het is tenslotte ook bedoeld voor zorg op maat, maar men moet het gesprek wel goed voorbereiden”, waarschuwt Liane den Haan, directeur van ANBO.

“Dit gesprek bepaalt hoe de individuele zorg in de toekomst gaat zijn. Het is zaak om te weten wat je rechten zijn én wat de plichten van de gemeente zijn.”

Denk vóór het “keukentafelgesprek” goed na over welke ondersteuning je nodig hebt om zelfstandig thuis te wonen. Dat is een belangrijk advies van de ANBO om te voorkomen dat ouderen overvallen worden door de vragen van de Wmo-medewerker. Er zijn meer zaken die de oudere en de nabije omgeving vóór het gesprek op orde moet hebben:

  • Denk na over wat u nu op langere termijn nog zelf kan en wil blijven doen.
  • Doe u niet gezonder of sterker voor en leg eventuele medische verklaringen/prognoses klaar die iets over uw ziekteverloop zeggen.
  • Overleg vooraf met uw mantelzorger(s) of zij bereid zijn u te willen en kunnen helpen zo lang u hulp nodig heeft.
  • Denk goed na over wat voor soort ondersteuning u nodig heeft om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
  • Informeer naar de hoogte van uw eigen bijdrage. Soms is die zo hoog, dat het voordeliger is om het zelf te regelen.

ANBO heeft een informatiepunt: Raad en Daad, Voor vragen over de nieuwe regels en wetten in de zorg, maar ook op het gebied van pensioen, arbeid en belastingen. En voor tips voor voorbereiding op een keukentafelgesprek.

Over Auteur

1 reactie

  1. De gemeenten hebben een verplichting gekregen een onafhankelijke clientenondersteuning te regelen. Ook ouderen kunnen daar gebruik van maken. Veel gemeenten hebben gekozen voor de clientenondersteuning door MEE. Deze organisatie heeft al jarenlang ervaring in het uitvoeren van onafhanekelijke clientenondersteuning.