Aderlating van miljoenen door leegstand bedrijventerreinen

4

Bijna 25 procent van de bedrijventerreinen staat leeg. Dat kost gemeenten veel geld.

Nederland is 3.776 bedrijventerreinen rijk, of arm. Er zijn op deze terreinen ruim

270.000 bedrijven gevestigd, met een totale WOZ-waarde van ruim 177

miljard euro. OP dit moment ruim 43 miljard leeg staat, bijna 25 procent, blijkt uit onderzoek.

De onroerend zaak belasting

(OZB) kan slechts deels door gemeenten worden verzilverd. Alleen de OZB  van de eigenaren van deze panden

kan worden geïnd.De panden worden niet gehuurd. Op deze manier glippen bij de gemeenten 70 miljoen euro door hun vingers.

Het verlies is het grootst in Zuid-Holland. Het advies is de terreinen te revitaliseren. Een andere optie is de sloop van bestaande gebouwen.

Over Auteur

4 reacties

  1. Pieter Niezen op

    Ze moeten de mensen die hier veel geld aan hebben verdiend deze kosten laten betalen en niet de gemeenschap hier voor op laten opdraaien

  2. Wybe Zijlstra (raadslid) op

    Wat een verkeerde voorstelling van zaken is dit. Leegstand kost de gemeente geen geld. Iedere gemeente stelt in het vierde kwartaal namelijk eerst haar begroting voor het komende jaar vast en pas daarna de belastingtarieven, waaronder de ozb, waarmee zij deze begroting dekt. Bij het bepalen van het ozb-tarief houdt de gemeente al rekening met de actuele leegstand en zorgt dat zij via het ozb-tarief de begrootte ozb-opbrengst realiseert. De gemiste ozb-opbrengst van leegstaande kantoorpanden komt dus niet ten laste van de gemeente maar ten laste van de eigenaren van de zogenaamde niet-woningen, veelal ondernemers. Zij betalen dus ongewild mee aan deze leegstand. Soms komt een gemeente deze ondernemers in de huidige economisch moeilijke tijd tegemoet door ook de ozb voor woningeigenaren te verhogen. Gemeenten moeten daarom al het mogelijke doen voor een optimaal lokaal ondernemersklimaat. Hiermee voorkom je leegstand en voorkom je dat je de ozb-heffingen op andere ondernemers afwentelt.

  3. Sterker nog: verplichte sloop is waarschijnlijk de enige echte optie. Revitalisering om de OZB opbrengsten te verhogen zorgt er echt niet voor dat technisch afgeschreven panden plotseling weer verhuurbaar worden. Sloop zorgt er voor dat de eigenaar eindelijk ook financieel afschrijft. Lastige boodschap die Keala schijnbaar liever niet brengt.

    Als het om de OZB opbrengsten gaat, lijkt het mij eenvoudiger om bij langdurige leegstand het gebruikersdeel OZB op te leggen aan de eigenaar. Waar leegstand nu door beleggers als een ‘goedkope’ oplossing wordt gezien, kan zo’n maatregel wellicht wat in beweging brengen.

  4. Een beetje vreemde slotzin: sloop van gebouwen drukt de WOZ-waarde en kost de gemeenten n?g meer geld, nl. daling van het eigenarengedeelte van de OZB van die betreffende panden. M.i. dus niet echt een optie in de zin van dit artikel.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden