AFM: Strengere controle accountants gemeenten nodig

0

Gemeenten zijn net organisaties van openbaar belang (oob). Zeker de rekenaars van grote gemeenten moeten daarom onder het strenge oob-regime vallen, adviseert de AFM.

“Duidelijke en controleerbare normen en gedragsregels, in het bijzonder met betrekking tot de onafhankelijkheid van accountants, dragen bij aan het terugwinnen van het vertrouwen in het accountantsberoep”, stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een persbericht. De toezichthouder ziet dat het de goed kant op gaat met de regels, maar ook dat er nog stappen zijn te zetten.

De regels die gelden voor organisaties van openbaar belden moeten bijvoorbeeld ook van toepassing zijn op grote gemeenten en woningstichtingen. Wat dat betreft krijgt de autoriteit de wind mee van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). “Wij zijn verheugd met het initiatief vanuit de NBA om de huidige gedrags- en beroepsregels voor accountants en de onafhankelijkheid van accountants te versterken. Daarbij past geen ruimte voor onduidelijkheid, te nauwe relaties of de schijn van belangenverstrengeling”, schrijft bestuurslid Gerben Everts van de AFM.

Gedragsregels
Begin juli kwam de NBA met de Conceptverordening Gedrags- en Beroepscode Accountants en de Conceptverordening inzake de Onafhankelijkheid van Accountants bij Assurance-Opdrachten. Zij stellen normen voor het accountantsberoep.

In haar reactie geeft de AFM nog een aandachtspunt voor niet-oob’s mee. De toezichthouder wijst erop dat binnen de groep van niet-OOB’s grote verschillen bestaan in maatschappelijke relevantie. Ook accountants van grote gemeenten en woningcorporaties moeten verdergaande maatregelen nemen om hun onafhankelijkheid te waarborgen. Zij zullen eerder moeten aansluiten bij het regime dat geldt voor de oob’s.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden