Ambtenaren schrijfwedstrijd: ‘In een notadop’

0

Wat voert de overheid precies uit? Dat willen burgers graag weten. Dus zijn we gediend met heldere publiekssamenvattingen van beleidsnota’s. De uitdaging van de Schrijfwedstrijd voor ambtenaren 2010.

Er zijn voorbeelden genoeg die de bittere noodzaak van heldere uitleg bij overheidsprojecten ondubbelzinnig aantonen. Denk aan gecompliceerde projecten als de Betuwelijn, Hanzelijn of Noord-Zuidlijn. Tijdige en adequate informatie had veel verwarring en weerstand kunnen voorkomen. Het is een probleem waar alle overheden al jaren mee kampen.

De Schrijfwedstrijd voor ambtenaren 2010 moet inzicht geven in de vraag of het ambtenaren lukt om de essentie van overheidsprojecten in een notendop weer te geven, goed leesbaar, compact maar compleet, en voor 100% begrijpelijk.

Tot 1 november kan iedereen in overheidsdienst via deoverheidschrijftstukkenbeter.nl meedingen naar de titel ‘Best schrijvende ambtenaar van 2010’. Op donderdag 2 december 2010 vindt de finale plaats bij Voedsel en Waren Autoriteit in Den Haag

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.