Arnhem heroverweegt modebiënnale

0

Arnhem zal de mode modebiënnale in de huidige vorm niet verder doorzetten.

De Arnhemse modebiënnale – MoBA13 – is er niet in geslaagd om het verlies van de vorige editie weg te werken. Het bestuur had zich tot de gemeente Arnhem gewend om een oplossing te bieden voor het liquiditeitstekort van €160.000.

De gemeente is duidelijk in haar antwoord: “De huidige formule voor de Mode Biënnale is niet langer houdbaar, nu is gebleken dat de afgelopen editie financieel niet volledig sluitend was.  Wel wil het college door met een mode-evenement om de positie van Arnhem als stad van mode en vormgeving blijvend te onderstrepen. Hoe en op welke wijze een dergelijk evenement vorm moet krijgen is nog niet bekend.” Het jaar 2014 wil het college gebruiken als overgangsjaar waardoor een mode-evenement op zijn vroegst in 2016 plaats zal vinden.

Op het verzoek van de Mode Biënnale om het liquiditeitstekort van 160.000 euro, dat overigens vrijwel geheel een erfenis van de vorige editie is, op te lossen heeft het college positief gereageerd. Wethouder Michiel van Wessem: “Het is teleurstellend dat het niet is gelukt MoBA13 met een positief financieel resultaat af te sluiten, terwijl het in veel opzichten een bijzonder aansprekend evenement is geweest, dat Arnhem als toonaangevende modestad nog sterker op de kaart heeft gezet. Samen met de provincie Gelderland willen we de gang van zaken van deze editie grondig evalueren. Op basis van deze evaluatie wordt een voorstel ontwikkeld voor een toekomstig mode-evenement dat recht doet aan de ambities en uitstraling van Arnhem Modestad, maar tevens een solide financiële basis heeft.”

 

Voor het college zijn er verschillende argumenten om tegemoet te komen aan het financiële verzoek van de Mode Biënnale:

Financiële ondersteuning betekent dat lokale en regionale leveranciers betaald kunnen worden voor de door hen geleverde goederen en diensten. “De Mode Biënnale vormt een belangrijke schakel in de Arnhemse modeketen en draagt op die manier bij aan de nationale en internationale profilering van het voor Arnhem economische cluster mode & vormgeving.” Zowel het Rijk als de provincie erkennen en ondersteunen de positie van Arnhem als modestad en het economische en culturele belang van het cluster Mode & vormgeving

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.