Arnhem wijst onderhandelingsakkoord met Rijk af

0

Het college noemt als grootste bezwaar dat het financieel akkoord de financiële autonomie van gemeenten te veel aan tast.

Het college van burgemeester en wethouders  gaat niet akkoord met het financieel onderhandelaarsakkoord tussen het kabinet en de lagere overheden. Het college vindt dat de afspraken die eerder met het Rijk zijn gemaakt over bezuinigingen worden geschonden. Verder vindt het college dat de wet HOF (wet houdbaarheid overheidsfinancien) een te grote bemoeienis met de gemeentefinancien tot gevolg heeft.

Gemeenten hebben met het Rijk afgesproken dat zij naar evenredigheid meebezuinigen met het Rijk. Als de rijksuitgaven met een bepaald percentage omlaag gaan, daalt ook het gemeentefonds met dat percentage. Dat is de zogenoemde trap-op-trap-af-systematiek. Op grond van die afspraak is in het regeerakkoord ongeveer 300 miljoen euro bij de gemeenten weggehaald. “Maar daarnaast bezuinigt het Rijk nog eens bijna 800 miljoen op het gemeentefonds zonder dat het takenpakket voor gemeenten kleiner wordt”, stelt het college. “Daarmee wordt de landelijke bezuiniging onevenredig zwaar bij de gemeenten neergelegd.”

“Het gemak waarmee opeenvolgende kabinetten de trap-op, trap af systematiek buiten werking stellen, zet de geloofwaardigheid van het Rijk bij het maken van deze afspraken op het spel”, aldus het college. Een conclusie die de Raad voor de financiele verhoudingen in een brief van december dat “deze ingrepen het vertrouwen in de rijksoverheid ondermijnen”.

Verder vindt het college dat de wet HOF een te grote bemoeienis met de gemeentefinancien tot gevolg heeft. Door deze wet mogen gemeenten en provincies in de toekomst per jaar niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt, ook niet als ze gespaard hebben. Gemeenten en provincies willen juist graag  investeren in bijvoorbeeld wegen en schoolgebouwen, maar worden door deze wet gedwongen het geld op de bank te laten staan. “Daarmee pleegt het Rijk een vergaande inbreuk in de lokale autonomie.”

Het college is van plan later deze week de tegenstem kenbaar te maken bij de VNG. Verantwoordelijk wethouder Leisink: “Zolang niet in ruime mate tegemoetgekomen wordt aan onze bezwaren en het Rijk bovendien zegt dat dit akkoord niet onderhandelbaar is, kan ons college dit akkoord niet onderschrijven”.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden