Bestuurders: 50+, blank, man

1

Uit de trendrapportage ‘Staat van het Bestuur’ blijkt dat de samenstelling van het lokale bestuurder niet een afspiegeling is van de maatschappij.

Uit de rapportage blijkt dat burgemeesters zijn gemiddeld ongeveer 4 jaar ouder dan raadsleden (57,2 om 53,1 jaar) en 2,5 jaar ouder dan wethouders (54,6 jaar). Voor raadsleden, wethouders en burgemeesters geldt dat naarmate de gemeenten groter worden, de leeftijd van de bestuurders daalt.

Onder de bestuurders zijn de vrouwen in 2012 het beste vertegenwoordigd bij de raadsleden (27%), gevolgd door de burgemeesters (21%) en de wethouders (20%). Opvallend is dat zowel bij de raadsleden als de wethouders het percentage vrouwelijke bestuurders toeneemt naarmate de gemeente groter wordt, terwijl bij de burgemeesters exact het tegenovergestelde zichtbaar is.

De verschillen tussen de bestuurders voor wat betreft de herkomst zijn relatief gering. Bij de wethouders is 94% van autochtone afkomst, bij de burgemeesters is dat 93% en bij de raadsleden 92%. Bij de wethouders en raadsleden komt de grootste groep autochtonen uit Europa (1,2 en 1,5%), burgemeesters van autochtone afkomst zijn voornamelijk geboren in Amerika, Japan, Indonesië en Oceanië (1,5%).

Over Auteur

1 reactie

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden